Telenor legger ned 3G nettet

Tidlig i desember kunne Telenor melde at 3G-nettet skal stenges i løpet av 2020 for å gi et enda bedre tilbud på 4G-nettet. Dette får ingen konsekvenser for våre kunder da vi ikke har brukt 3G moduler i våre GSM sentraler. Vi holder oss løpende orientert om hva som skjer i telenettet gjennom operatørene og leverandørene av GSM moduler slik at vi kan ta riktige og varige valg i forhold til teknologi som brukes i våre løsninger.

Sign up for our newsletter