GSM ECO Comfort - Innmelding av tilleggsutstyr

Å melde inn tilleggsutstyr til GSM ECO Comfort er ikke komplisert. For å aktivere innmeldingsmodus på GSM ECO Comfort gjør du følgende:

 1. Press inn innmeldings-/reset knappen i hullet i ca 5 sekunder.
 2. LED for feil vil da begynne å blinke oransje og enheten er i innmeldingsmodus
 3. Du har nå 1 minutt til å fullføre innmeldingen av tilleggsutstyret. Følg brukerveiledningen til det aktuelle tilleggsutstyret.

For å gjøre det enklest mulig for deg selv anbefaler vi at du leser gjennom innmeldingsprosedyren for det aktuelle tilleggsutstyret før du begynner. Under har vi listet opp hvordan du melder inn de ulike tilleggsproduktene.

Innmelding av Trådløs Temperaturføler

Aktiver innmeldingsmodus på GSM ECO Comfort:

 1. Press inn innmeldings-/reset knappen i hullet i ca 5 sekunder.
 2. LED for feil vil da begynne å blinke oransje og enheten er i innmeldingsmodus
 3. Du har nå 1 minutt til å fullføre innmeldingen av tilleggsutstyret.

Aktiver innmeldingmodus på Trådløs Temperaturføler

 1. Sett batteriene på plass i Trådløs Temperaturføler.

GSM ECO Comfort vil kvittere med at LED for feil vil blinke. Antall blink forteller hvilken ID tilbehøret har fått av sentralen, 1 blink = ID1, 2 blink = ID2 og så videre. Hvis minhytte eller sikomconnect appen er installert og aktivert vil man få følgende melding på telefonen: "Controller: Ny enhet oppdaget ved klokkeslett xx:xx:xx App oppdateres i løpet av kort tid." Trådløs temperaturføler er nå innmeldt i GSM ECO Comfort.

Innmelding av ECO Node (gjelder også ECO Sirenenode)

Aktiver innmeldingsmodus på GSM ECO Comfort:

 1. Press inn innmeldings-/reset knappen i hullet i ca 5 sekunder.
 2. LED for feil vil da begynne å blinke oransje og enheten er i innmeldingsmodus
 3. Du har nå 1 minutt til å fullføre innmeldingen av tilleggsutstyret.

Aktiver innmeldingmodus på ECO Node

 1. Plugg ECO Node inn i en stikk-kontakt.

GSM ECO Comfort vil kvittere med at LED for feil vil blinke. Antall blink forteller hvilken ID tilbehøret har fått av sentralen, 1 blink = ID1, 2 blink = ID2 og så videre. Hvis minhytte eller sikomconnect appen er installert og aktivert vil man få følgende melding på telefonen: "Controller: Ny enhet oppdaget ved klokkeslett xx:xx:xx App oppdateres i løpet av kort tid." ECO Node er nå innmeldt i GSM ECO Comfort.

Innmelding av Trådløs PIR Bevegelsesdetektor

Aktiver innmeldingsmodus på GSM ECO Comfort:

 1. Press inn innmeldings-/reset knappen i hullet i ca 5 sekunder.
 2. LED for feil vil da begynne å blinke oransje og enheten er i innmeldingsmodus
 3. Du har nå 1 minutt til å fullføre innmeldingen av tilleggsutstyret.

Aktiver innmeldingmodus på Trådløs PIR Bevegelsesdetektor

 1. Sett batteriene på plass i Trådløs PIR Bevegelsesdetektor

GSM ECO Comfort vil kvittere med at LED for feil vil blinke. Antall blink forteller hvilken ID tilbehøret har fått av sentralen, 1 blink = ID1, 2 blink = ID2 og så videre. Hvis minhytte eller sikomconnect appen er installert og aktivert vil man få følgende melding på telefonen: "Controller: Ny enhet oppdaget ved klokkeslett xx:xx:xx App oppdateres i løpet av kort tid." Trådløs PIR Bevegelsesdetektor er nå innmeldt i GSM ECO Comfort.

Innmelding av Trådløs Branndetektor

Aktiver innmeldingsmodus på GSM ECO Comfort:

 1. Press inn innmeldings-/reset knappen i hullet i ca 5 sekunder.
 2. LED for feil vil da begynne å blinke oransje og enheten er i innmeldingsmodus
 3. Du har nå 1 minutt til å fullføre innmeldingen av tilleggsutstyret.

Aktiver innmeldingmodus på Trådløs Branndetektor

 1. Sett batteriet på plass i Trådløs Branndetektor
 2. Hold inne testknappen på Trådløs Branndetektor i 10 sekunder.

GSM ECO Comfort vil kvittere med at LED for feil vil blinke. Antall blink forteller hvilken ID tilbehøret har fått av sentralen, 1 blink = ID1, 2 blink = ID2 og så videre. Hvis minhytte eller sikomconnect appen er installert og aktivert vil man få følgende melding på telefonen: "Controller: Ny enhet oppdaget ved klokkeslett xx:xx:xx App oppdateres i løpet av kort tid." Trådløs Branndetektor​ er nå innmeldt i GSM ECO Comfort.

Innmelding av ECO Termostat SI-3

Aktiver innmeldingsmodus på GSM ECO Comfort:

 1. Press inn innmeldings-/reset knappen i hullet i ca 5 sekunder.
 2. LED for feil vil da begynne å blinke oransje og enheten er i innmeldingsmodus
 3. Du har nå 1 minutt til å fullføre innmeldingen av tilleggsutstyret.

Aktiver innmeldingmodus på ECO Termostat SI-3

 1. Slå ECO Termostat SI-3 av ved å trykke Power knappen. Slå deretter ECO Termostat SI-3 på ved å trykke Power knappen igjen.

GSM ECO Comfort vil kvittere med at LED for feil vil blinke. Antall blink forteller hvilken ID tilbehøret har fått av sentralen, 1 blink = ID1, 2 blink = ID2 og så videre. Hvis minhytte eller sikomconnect appen er installert og aktivert vil man få følgende melding på telefonen: "Controller: Ny enhet oppdaget ved klokkeslett xx:xx:xx App oppdateres i løpet av kort tid." ECO Termostat SI-3 er nå innmeldt i GSM ECO Comfort.

 

På termostater produsert og solgt før 01.03.2015 gjelder følgende innmeldingsprosedyre:

 1. Slå termostaten av ved å trykke Power knappen
 2. Trykk Pil Opp og Power samtidig
 3. Trykk P gjentatte ganger til displayet viser P7
 4. Aktiver innmelding på GSM Mini Plus ved å holde trykk-knappen inne i 5 sekunder
 5. Trykk Pil Opp på termostaten
 6. GSM ECO Comfort vil kvittere med at LED for feil vil blinke. Antall blink forteller hvilken ID tilbehøret har fått av sentralen, 1 blink = ID1, 2 blink = ID2 og så videre. Hvis minhytte eller sikomconnect appen er installert og aktivert vil man få følgende melding på telefonen: "Controller: Ny enhet oppdaget ved klokkeslett xx:xx:xx App oppdateres i løpet av kort tid." ECO Termostat SI-3 er nå innmeldt i GSM ECO Comfort.
 7. Trykk Power knappen på termostaten for å gå ut av innmeldingsmodus.

Innmelding av Siemens Styreplugg

Aktiver innmeldingsmodus på GSM ECO Comfort:

 1. Press inn innmeldings-/reset knappen i hullet i ca 5 sekunder.
 2. LED for feil vil da begynne å blinke oransje og enheten er i innmeldingsmodus
 3. Du har nå 1 minutt til å fullføre innmeldingen av tilleggsutstyret.

Aktiver innmeldingmodus på Siemens Styreplugg

 1. Skru av ovnen
 2. Sett på plass Siemens Styreplugg. Det er veldig viktig av ovnen er skrudd av før man setter på plass pluggen.
 3. Skru på ovnen
 4. Hold inne knappen på Siemens Styreplugg i 5 sekunder

GSM ECO Comfort vil kvittere med at LED for feil vil blinke. Antall blink forteller hvilken ID tilbehøret har fått av sentralen, 1 blink = ID1, 2 blink = ID2 og så videre. Hvis minhytte eller sikomconnect appen er installert og aktivert vil man få følgende melding på telefonen: "Controller: Ny enhet oppdaget ved klokkeslett xx:xx:xx App oppdateres i løpet av kort tid." Siemens Styreplugg er nå innmeldt i GSM ECO Comfort.

Innmelding av EGR1 (gjelder også EGR1 Sirenenode)

Aktiver innmeldingsmodus på GSM ECO Comfort:

 1. Press inn innmeldings-/reset knappen i hullet i ca 5 sekunder.
 2. LED for feil vil da begynne å blinke oransje og enheten er i innmeldingsmodus
 3. Du har nå 1 minutt til å fullføre innmeldingen av tilleggsutstyret.

Aktiver innmeldingmodus på EGR1

 1. Trykk og hold inne SW knappen på EGR1 i minst 5 sekunder.

GSM ECO Comfort vil kvittere med at LED for feil vil blinke. Antall blink forteller hvilken ID tilbehøret har fått av sentralen, 1 blink = ID1, 2 blink = ID2 og så videre. Hvis minhytte eller sikomconnect appen er installert og aktivert vil man få følgende melding på telefonen: "Controller: Ny enhet oppdaget ved klokkeslett xx:xx:xx App oppdateres i løpet av kort tid." EGR1 er nå innmeldt i GSM ECO Comfort.

Innmelding av EGR3

Aktiver innmeldingsmodus på GSM ECO Comfort:

 1. Press inn innmeldings-/reset knappen i hullet i ca 5 sekunder.
 2. LED for feil vil da begynne å blinke oransje og enheten er i innmeldingsmodus
 3. Du har nå 1 minutt til å fullføre innmeldingen av tilleggsutstyret.

Aktiver innmeldingmodus på EGR3

 1. Trykk og hold inne SW knappen på EGR3 inne i minst 5 sekunder.

GSM ECO Comfort vil kvittere med at LED for feil vil blinke. Antall blink forteller hvilken ID tilbehøret har fått av sentralen, 1 blink = ID1, 2 blink = ID2 og så videre. Hvis minhytte eller sikomconnect appen er installert og aktivert vil man få følgende melding på telefonen: "Controller: Ny enhet oppdaget ved klokkeslett xx:xx:xx App oppdateres i løpet av kort tid." EGR3 er nå innmeldt i GSM ECO Comfort.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Sikker betaling

Velger du å kjøpe varer gjennom vår nettbutikk kan du være trygg på at dine betalingsopplysninger er alltid beskyttet med krypteringsteknologi.

Rask, fleksibel levering

Vi tilbyr alle postens leverings- alternativer samt henting i butikk.

Support og kjøpshjelp

Med over 20 års erfaring med varmestyring har våre dyktige medarbeidere nødvendig kunnskap til å hjelpe deg med det du lurer på.