GSM ECO Comfort - Styring med SMS kommandoer

GSM ECO Comfort er klargjort for direktestyring via SMS og all kommunikasjon foregår via GSM nettverket. For at den skal kunne ta i mot styringskommandoer via SMS må GSM ECO Comfort ha et SIM-kort installert, på samme måte som på en mobiltelefon.

Det medfølgende SIM-kortet fra Sikom kan ikke brukes til SMS styring og må taes ut. Her kan du finne tips om hvilke SIM-kort som kan brukes : http://www.sikom.no/nb/service-og-support/sim-kort

NB! Det er verdt å merke seg at kontantkort må følges opp, de fleste må refylles minimum en gang i året for at de ikke skal bli deaktivert. Vi anbefaler et M2M abonnement fra NetCom eller Telenor. Vi anbefaler ikke bruk av kontantkort.

Klargjøring av eget SIM-kort:

Aktiver SIM-kortet ved å ringe til operatøren og få aktivert kortet. Kortet åpnes normalt i løpet av et kvarter.

GSM ECO Comfort krever at PIN-kode er deaktivert på SIM-kortet. Dette gjøres ved å sette SIM-kortet inn i en mobiltelefon, deretter for å gå inn i telefon- innstillingene for å deaktivere PIN-koden. (fremgangsmåte for hver enkelt mobiltelefon finnes i telefonens manual)
OBS! Det har blitt vanlig at mobiltelefoner er låst til en operatør. Dersom det SIM- kortet du nå har skaffet til GSM ECO Comfort ikke er fra samme leverandør som telefonen er låst til får du ikke deaktivert PIN-koden med den telefonen. Da må dere låne en telefon fra noen andre eller få hjelp i en butikk der de selger mobiltelefoner. 

Les mer om SIM-kort her. http://www.sikom.no/nb/service-og-support/sim-kort

Innsetting av eget SIM-kort:

Ta strømforsyningen til GSM ECO Comfort ut av stikkontakten, trykk inn en tynn gjenstand, f.eks.en binders ned i hullet i fronten av sentralen og hold mikrobryteren i bunnen av hullet nede til alle lysene slukker på sentralen. Når det skal gjøres noe med SIM-kortet, er det viktig at GSM ECO Comfort er strømløs og helt avslått.

  1. Trykk det medfølgende SIM-kortet ned slik at det "spretter" litt ut. Fjern dette.
  2. Sett ditt SIM- kort inn i GSM ECO Comfort. Når det er på plass, går det i lås og toppen av sim-kortet flukter med toppen av sentralen.
  3. Koble til strøm

Deaktivere GPRS/minhytte:

En av fabrikkinnstillingene på ECO Comfort gjør at den automatisk leter etter minhytte.no over GPRS. Når du bruker eget SIM-kort trenger du ikke denne funksjonen og den bør deaktiveres for å minske responstiden til sentralen og hindre at ditt nye SIM-kort belastes med bruk av mobildatatrafikk. Send sms-kommandoen 1234%20 til sentralen for å deaktivere denne funksjonen.

Bruk av SMS-kommandoer:

Alle SMS kommandoer må starte med den personlige koden. Denne er koden er satt til 1234 i fabrikkinnstillingene. Den personlige koden kan og bør endres. 

Flere SMS kommandoer kan skrives i samme styringsmelding og kommandoene kan skrives både med store og små bokstaver. Syntax for kommandoene er: personligkode kommando-med-arrgument. For eksempel 1234 A0

SMS-kommandoer:

A0 Deaktiver Innbrudsalarm. Andre alarmer/varslinger er fremdeles aktive. Deactivate Burglary detection. Other alarms/warnings are still active.
A1 Aktiver Innbruddsalarm. Alle alarmer/varslinger er aktive Activate Burglary detection. All alarms and warnings are active
A2 Deaktiver alle alarmer/varslinger. Disable all alarms and warnings.
Rxx0 Sett NODE i AV/SPAR.  xx=nodeID (00-64).  Turn off/economy device xx(0-9) 0=internal relay
Rxx1 Sett NODE i PÅ/KOMFORT. xx=nodeID (00-64).  Turn on/Comfort device xx(0-9) 0=internal relay
Vxx Slett NODE xx=nideID (00-64) Delete device xx(1-9)
Ux Sett internt rele i AV for x sekunder for så å gå PÅ igjen. Turn internal relay off for x sec and then on.
Px Sett internt rele i PÅ for x sekunder for så å gå AV igjen. Turn internal relay on for x sec and then off.
Sxx Ber om status for node xx. xx=nodeID (00-64). Ask for status of device xx(0-9) 0=internal status
Exx   Timer for internt rele. xx timer PÅ. Timer on internal relay. xx hours on.
Mxx Timer for internt rele. xx minutter PÅ. Timer on internal relay. xx minutes on.
Cxxxx   Endre personlig kode til xxxx. Change Code to xxxx.
Jxx1 Aktiver termostat for node xx. xx=nodeID (00-64). Activate thermostat for device x (1-9)
Jxx0 Deaktiver termostat for node xx. xx=nodeID (00-64). Deactivate thermostat for device x (1-9)
Lxx+10+20 Sett termostatverdier for node xx. xx=nodeID (00-64). +10 Spar +20 Komfort Thermostat limits for device x (1-9) . +10 Economy +20 Comfort
Yxx1 Aktiver temperaturovervåking for node xx. xx=nodeID (00-64). Activate temperature surveillance for device x (1-9)
Yxx0 Deaktiver temperaturovervåking for node xx. xx=nodeID (00-64). Deactivate temperature surveillance for device x (1-9)
Txx+10+20 Sett temperaturgrenser for temperaturovervåking for node xx. xx=nodeID (00-64). +10 er nedre grense. +20 er øver grense. Temperature surveillance for device x (1-9) is set. +10 is low limit. +20 is high limit.
Nyxxxxx# Sett varslingsnummer xxxxxxxx i posisjon y(1-2). Avslutt alltid varslingsnummer med #. Max 16 siffer. New notification number xxxxx in position y(1-2). Always end the number with #. Max 16 digits.
Ox1 Aktiver varslingsnummer x(2-4). Alarmer og varslinger sendes til dette nummeret også. Activate number 2. Alarms and warnings are sent to this number also.
Ox0 Deaktiver varslingsnummer x(2-4). Ingen alarmer og varslinger sendes til dette nummeret. Deactivate number 2. No alarms or warnings are sent to this number.
Qxxvvvv# Sett navn på node xx. xx=nodeID (00-64). vvvv er navnet. Avslutt navnet med #. Maks 16 tegn. Set name for device x(1-9). vvvv is name. Always end with #. Max 16 characters.
M1 Aktiver strømbruddsvarsel
Activate 230V failure warning.
M0 Deaktiver strømbruddsvarsel
Deactivate 230V failure warning.
K1 Aktiver batterivarsel
Activate battery depleted warning
K0 Deaktiver batterivarsel
Deactivate battery depleted warning.
Uxxyy
Bytt posisjon på noder. xx=nodeID (00-64). yy=nodeID (00-64)
Swap two radio devices. Allowed values are 01-64. Always use two digits for each position.
Hxx1yy
 
Set moisture level yy(00-99) for moisture detector xx(01-64).
Hxx2yy
 
Set device yy(01-64) to be controlled by moisture detector xx(01-64) based on the level set by Hxx1yy
Hxx3y
 
Activate or deactivate moisture control.
Gxyzz
 
Set zz(01-64) as member of group x(1-4) in position y(1-8)
Fx0
 
Deactivate weekprogram x(1-4)
Fx1
 
Activate weekprogram x(1-4)
Fx2yy
 
Set device yy(01-64) as member of weekprogram x
Fx3y
 
Set group y(1-4) as member of weekprogram x
Fx4d………
 
Weekprogram x(1-4) day d(1-7) hours on(1) off(0) (24 …… hours to be stored)
Bxxx
 
Time in seconds xxx(000-999) before burglary alarm is active after turning on.
Dxxx
 
Time in seconds xxx(000-999) before power lost is sent after losing 230V.
P0
 
Read clock. Will return current date/time of the central.
P1hhnnddaayy
 
Set clock. hh = Hour (00-23). nn = Min (00-59). dd = Date (01-31). aa = Month (01-12). yy = Year (00-99)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Sikker betaling

Velger du å kjøpe varer gjennom vår nettbutikk kan du være trygg på at dine betalingsopplysninger er alltid beskyttet med krypteringsteknologi.

Rask, fleksibel levering

Vi tilbyr alle postens leverings- alternativer samt henting i butikk.

Support og kjøpshjelp

Med over 20 års erfaring med varmestyring har våre dyktige medarbeidere nødvendig kunnskap til å hjelpe deg med det du lurer på.