GSM Mini Plus - Innmelding av tilleggsutstyr

 1. Å melde inn tilleggsutstyr til GSM Mini Plus er ikke komplisert. For å aktivere innmeldingsmodus på GSM Mini Plus gjør du følgende:
 2. Press inn trykk-knappen på undersiden av GSM Mini Plus i 5 sekunder.
 3. Signal LED vil blinke rødt/grønt to ganger og så slå seg av.
 4. Du har nå 1 minutt til å fullføre innmeldingen av tilleggsutstyret. Følg brukerveiledningen til det aktuelle tilleggsutstyret.

For å gjøre det enklest mulig for deg selv anbefaler vi at du leser gjennom innmeldingsprosedyren for det aktuelle tilleggsutstyret før du begynner.

Innmelding av Trådløs Temperaturføler

Aktiver innmeldingsmodus på GSM Mini Plus:

 1. Press inn trykk-knappen på undersiden av GSM Mini Plus i 5 sekunder.
 2. Signal LED vil blinke rødt/grønt to ganger og så slå seg av.
 3. Du har nå 1 minutt til å fullføre innmeldingen av tilleggsutstyret.

Aktiver innmeldingmodus på Trådløs Temperaturføler

 1. Sett batteriene på plass i Trådløs Temperaturføler.

GSM Mini Plus vil kvittere med at GSM LED blinker og går over til å lyse konstant. Antall blink indikerer hvilken ID enheten har fått, 1 blink = ID1, 2 blink = ID2 og så videre. I tillegg vil minhytte appen kvittere med følgende melding: "Controller: Ny enhet oppdaget ved klokkeslett xx:xx:xx App oppdateres i løpet av kort tid." Trådløs temperaturføler er nå innmeldt i GSM Mini Plus.

Innmelding av ECO Node (gjelder også ECO Sirenenode)

Aktiver innmeldingsmodus på GSM Mini Plus:

 1. Press inn trykk-knappen på undersiden av GSM Mini Plus i 5 sekunder.
 2. Signal LED vil blinke rødt/grønt to ganger og så slå seg av.
 3. Du har nå 1 minutt til å fullføre innmeldingen av tilleggsutstyret.

Aktiver innmeldingmodus på ECO Node

 1. Plugg ECO Node inn i en stikk-kontakt.

GSM Mini Plus vil kvittere med at GSM LED blinker og går over til å lyse konstant. Antall blink indikerer hvilken ID enheten har fått, 1 blink = ID1, 2 blink = ID2 og så videre. I tillegg vil minhytte appen kvittere med følgende melding: "Controller: Ny enhet oppdaget ved klokkeslett xx:xx:xx App oppdateres i løpet av kort tid." ECO Node er nå innmeldt i GSM Mini Plus.

Innmelding av Trådløs PIR Bevegelsesdetektor

Aktiver innmeldingsmodus på GSM Mini Plus:

 1. Press inn trykk-knappen på undersiden av GSM Mini Plus i 5 sekunder.
 2. Signal LED vil blinke rødt/grønt to ganger og så slå seg av.
 3. Du har nå 1 minutt til å fullføre innmeldingen av tilleggsutstyret.

Aktiver innmeldingmodus på Trådløs PIR Bevegelsesdetektor

 1. Sett batteriene på plass i Trådløs PIR Bevegelsesdetektor

GSM Mini Plus vil kvittere med at GSM LED blinker og går over til å lyse konstant. Antall blink indikerer hvilken ID enheten har fått, 1 blink = ID1, 2 blink = ID2 og så videre. I tillegg vil minhytte appen kvittere med følgende melding: "Controller: Ny enhet oppdaget ved klokkeslett xx:xx:xx App oppdateres i løpet av kort tid." Trådløs PIR Bevegelsesdetektor er nå innmeldt i GSM Mini Plus.

Innmelding av Trådløs Branndetektor

Aktiver innmeldingsmodus på GSM Mini Plus:

 1. Press inn trykk-knappen på undersiden av GSM Mini Plus i 5 sekunder.
 2. Signal LED vil blinke rødt/grønt to ganger og så slå seg av.
 3. Du har nå 1 minutt til å fullføre innmeldingen av tilleggsutstyret.

Aktiver innmeldingmodus på Trådløs Branndetektor

 1. Sett batteriet på plass i Trådløs Branndetektor
 2. Hold inne testknappen på Trådløs Branndetektor i 10 sekunder.

GSM Mini Plus vil kvittere med at GSM LED blinker og går over til å lyse konstant. Antall blink indikerer hvilken ID enheten har fått, 1 blink = ID1, 2 blink = ID2 og så videre. I tillegg vil minhytte appen kvittere med følgende melding: "Controller: Ny enhet oppdaget ved klokkeslett xx:xx:xx App oppdateres i løpet av kort tid." Trådløs Branndetektor er nå innmeldt i GSM Mini Plus.

Innmelding av ECO Termostat SI-3

Aktiver innmeldingsmodus på GSM Mini Plus:

 1. Press inn trykk-knappen på undersiden av GSM Mini Plus i 5 sekunder.
 2. Signal LED vil blinke rødt/grønt to ganger og så slå seg av.
 3. Du har nå 1 minutt til å fullføre innmeldingen av tilleggsutstyret.

Aktiver innmeldingmodus på ECO Termostat SI-3

 1. Slå ECO Termostat SI-3 av ved å trykke Power knappen. Slå deretter ECO Termostat SI-3 på ved å trykke Power knappen igjen.

GSM Mini Plus vil kvittere med at GSM LED blinker og går over til å lyse konstant. Antall blink indikerer hvilken ID enheten har fått, 1 blink = ID1, 2 blink = ID2 og så videre. I tillegg vil minhytte appen kvittere med følgende melding: "Controller: Ny enhet oppdaget ved klokkeslett xx:xx:xx App oppdateres i løpet av kort tid." ECO Termostat SI-3 er nå innmeldt i GSM Mini Plus.

 

På termostater produsert og solgt før 01.03.2015 gjelder følgende innmeldingsprosedyre:

 1. Slå termostaten av ved å trykke Power knappen
 2. Trykk Pil Opp og Power samtidig
 3. Trykk P gjentatte ganger til displayet viser P7
 4. Aktiver innmelding på GSM Mini Plus ved å holde trykk-knappen inne i 5 sekunder
 5. Trykk Pil Opp på termostaten
 6. GSM Mini Plus vil kvittere med at GSM LED blinker og går over til å lyse konstant. Antall blink indikerer hvilken ID enheten har fått, 1 blink = ID1, 2 blink = ID2 og så videre. I tillegg vil minhytte appen kvittere med følgende melding: "Controller: Ny enhet oppdaget ved klokkeslett xx:xx:xx App oppdateres i løpet av kort tid." ECO Termostat SI-3 er nå innmeldt i GSM Mini Plus.
 7. Trykk Power knappen på termostaten for å gå ut av innmeldingsmodus.

Innmelding av Siemens Styreplugg

Aktiver innmeldingsmodus på GSM Mini Plus:

 1. Press inn trykk-knappen på undersiden av GSM Mini Plus i 5 sekunder.
 2. Signal LED vil blinke rødt/grønt to ganger og så slå seg av.
 3. Du har nå 1 minutt til å fullføre innmeldingen av tilleggsutstyret.

Aktiver innmeldingmodus på Siemens Styreplugg

 1. Skru av ovnen
 2. Sett på plass Siemens Styreplugg. Det er veldig viktig av ovnen er skrudd av før man setter på plass pluggen.
 3. Skru på ovnen
 4. Hold inne knappen på Siemens Styreplugg i 5 sekunder

GSM Mini Plus vil kvittere med at GSM LED blinker og går over til å lyse konstant. Antall blink indikerer hvilken ID enheten har fått, 1 blink = ID1, 2 blink = ID2 og så videre. I tillegg vil minhytte appen kvittere med følgende melding: "Controller: Ny enhet oppdaget ved klokkeslett xx:xx:xx App oppdateres i løpet av kort tid." Siemens Styreplugg er nå innmeldt i GSM Mini Plus.

Innmelding av EGR1 (gjelder også EGR1 Sirenenode)

Aktiver innmeldingsmodus på GSM Mini Plus:

 1. Press inn trykk-knappen på undersiden av GSM Mini Plus i 5 sekunder.
 2. Signal LED vil blinke rødt/grønt to ganger og så slå seg av.
 3. Du har nå 1 minutt til å fullføre innmeldingen av tilleggsutstyret.

Aktiver innmeldingmodus på EGR1

 1. Trykk og hold inne SW knappen på EGR1 i minst 5 sekunder.

GSM Mini Plus vil kvittere med at GSM LED blinker og går over til å lyse konstant. Antall blink indikerer hvilken ID enheten har fått, 1 blink = ID1, 2 blink = ID2 og så videre. I tillegg vil minhytte appen kvittere med følgende melding: "Controller: Ny enhet oppdaget ved klokkeslett xx:xx:xx App oppdateres i løpet av kort tid." EGR1 er nå innmeldt i GSM Mini Plus.

Innmelding av EGR3

Aktiver innmeldingsmodus på GSM Mini Plus:

 1. Press inn trykk-knappen på undersiden av GSM Mini Plus i 5 sekunder.
 2. Signal LED vil blinke rødt/grønt to ganger og så slå seg av.
 3. Du har nå 1 munitt til å fullføre innmeldingen av tilleggsutstyret.

Aktiver innmeldingmodus på EGR3

 1. Trykk og hold inne SW knappen på EGR3 inne i minst 5 sekunder.

GSM Mini Plus vil kvittere med at GSM LED blinker og går over til å lyse konstant. Antall blink indikerer hvilken ID enheten har fått, 1 blink = ID1, 2 blink = ID2 og så videre. I tillegg vil minhytte appen kvittere med følgende melding: "Controller: Ny enhet oppdaget ved klokkeslett xx:xx:xx App oppdateres i løpet av kort tid." EGR3 er nå innmeldt i GSM Mini Plus.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Sikker betaling

Velger du å kjøpe varer gjennom vår nettbutikk kan du være trygg på at dine betalingsopplysninger er alltid beskyttet med krypteringsteknologi.

Rask, fleksibel levering

Vi tilbyr alle postens leverings- alternativer samt henting i butikk.

Support og kjøpshjelp

Med over 20 års erfaring med varmestyring har våre dyktige medarbeidere nødvendig kunnskap til å hjelpe deg med det du lurer på.