GSM Mini Plus - Styring med SMS kommandoer

GSM Mini Plus er klargjort for direktestyring via SMS og all kommunikasjon foregår via GSM nettverket. For at den skal kunne ta i mot styringskommandoer via SMS må GSM Mini Plus ha et SIM-kort installert, på samme måte som på en mobiltelefon.

Det medfølgende SIM-kortet fra Sikom kan ikke brukes til SMS styring og må taes ut. SIM-kort/abonnement av typen M2M (Telenor eller Telia) vil fungere, så lenge de kan sende og motta SMS, samt deaktivere PIN-kode.

NB! Det er verdt å merke seg at ikke alle kontantkort vil fungere i slikt utstyr. Disse kortene må også følges opp, de fleste må refylles minimum en gang i året for at de ikke skal bli deaktivert. Vi anbefaler ikke bruk av kontantkort.

Tips Om SIM-kort : http://www.sikom.no/nb/service-og-support/sim-kort

Klargjøring av eget SIM-kort:

GSM Mini Plus krever at PIN-kode er deaktivert på SIM-kortet. Dette gjøres ved å sette SIM-kortet inn i en mobiltelefon, deretter for å gå inn i telefon- innstillingene for å deaktivere PIN-koden. (fremgangsmåte for hver enkelt mobiltelefon finnes i telefonens manual)
OBS! Det har blitt vanlig at mobiltelefoner er låst til en operatør. Dersom det SIM- kortet du nå har skaffet til GSM Mini Plus ikke er fra samme leverandør som telefonen er låst til får du ikke deaktivert PIN-koden med den telefonen. Da må dere låne en telefon fra noen andre eller få hjelp i en butikk der de selger mobiltelefoner. 

Innsetting av eget SIM-kort:

Ta GSM Mini Plus ut av stikkontakten når det skal gjøres noe med SIM-kortet, det er viktig at GSM Mini Plus er strømløs. Sett SIM- kort inn i GSM Mini som vist i bilde under. Avkuttet hjørne inn til venstre og gullkontakter ned. Trykk kortet forsiktig inn til det høres et ”klikk”. På samme måte tar man ut kortet, trykk til det høres et ”klikk”. 

Deaktivere GPRS/minhytte:

En av fabrikkinnstillingene på ECO Comfort gjør at den automatisk leter etter minhytte.no over GPRS. Når du bruker eget SIM-kort trenger du ikke denne funksjonen og den bør deaktiveres for å minske responstiden til sentralen. Send sms-kommandoen 1234%20 til sentralen for å deaktivere denne funksjonen.

Bruk av SMS-kommandoer:

Alle SMS kommandoer må starte med den personlige koden. Denne er koden er satt til 1234 i fabrikkinnstillingene. Den personlige koden kan og bør endres. 

Flere SMS kommandoer kan skrives i samme styringsmelding og kommandoene kan skrives både med store og små bokstaver. Syntax for kommandoene er: personligkode kommando-med-arrgument. For eksempel 1234 A0

SMS-kommandoer:

A0 Deaktiver Innbrudsalarm. Andre alarmer/varslinger er fremdeles aktive. Deactivate Burglary detection. Other alarms/warnings are still active.
A1 Aktiver Innbruddsalarm. Alle alarmer/varslinger er aktive Activate Burglary detection. All alarms and warnings are active
A2 Deaktiver alle alarmer/varslinger. Disable all alarms and warnings.
Rx0 Sett NODE i AV/SPAR.  x=nodeID (0-9). NodeID 0=internt rele i GSM Mini Plus. Turn off/economy device xx(0-9) 0=internal relay
Rx1 Sett NODE i PÅ/KOMFORT. x=nodeID (0-9). NodeID 0=internt rele i GSM Mini Plus. Turn on/Comfort device xx(0-9) 0=internal relay
Vx Slett NODE x(1-9) Delete device xx(1-9)
Ux Sett internt rele i AV for x sekunder for så å gå PÅ igjen. Turn internal relay off for x sec and then on.
Px Sett internt rele i PÅ for x sekunder for så å gå AV igjen. Turn internal relay on for x sec and then off.
Sx Ber om status for node x(0-9) 0=internt rele. Ask for status of device xx(0-9) 0=internal status
Exx   Timer for internt rele. xx timer PÅ. Timer on internal relay. xx hours on.
Mxx Timer for internt rele. xx minutter PÅ. Timer on internal relay. xx minutes on.
Cxxxx   Endre personlig kode til xxxx. Change Code to xxxx.
Jx1 Aktiver termostat for node x (1-9) Activate thermostat for device x (1-9)
Jx0 Deaktiver termostat for node x (1-9) Deactivate thermostat for device x (1-9)
Lx+10+20 Sett termostatverdier for node x (1-9). +10 Spar +20 Komfort Thermostat limits for device x (1-9) . +10 Economy +20 Comfort
Yx1 Aktiver temperaturovervåking for node x (1-9) Activate temperature surveillance for device x (1-9)
Yx0 Deaktiver temperaturovervåking for node x (1-9) Deactivate temperature surveillance for device x (1-9)
Tx+10+20 Sett temperaturgrenser for temperaturovervåking for node x (1-9). +10 er nedre grense. +20 er øver grense. Temperature surveillance for device x (1-9) is set. +10 is low limit. +20 is high limit.
Nyxxxxx# Sett varslingsnummer xxxxxxxx i posisjon y(1-2). Avslutt alltid varslingsnummer med #. Max 16 siffer. New notification number xxxxx in position y(1-2). Always end the number with #. Max 16 digits.
O21 Aktiver varslingsnummer 2. Alarmer og varslinger sendes til dette nummeret også. Activate number 2. Alarms and warnings are sent to this number also.
O20 Deaktiver varslingsnummer 2. Ingen alarmer og varslinger sendes til dette nummeret. Deactivate number 2. No alarms or warnings are sent to this number.
Qxvvvv# Sett navn på node x(1-9). vvvv er navnet. Avslutt navnet med #. Maks 16 tegn. Set name for device x(1-9). vvvv is name. Always end with #. Max 16 characters.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Sikker betaling

Velger du å kjøpe varer gjennom vår nettbutikk kan du være trygg på at dine betalingsopplysninger er alltid beskyttet med krypteringsteknologi.

Rask, fleksibel levering

Vi tilbyr alle postens leverings- alternativer samt henting i butikk.

Support og kjøpshjelp

Med over 20 års erfaring med varmestyring har våre dyktige medarbeidere nødvendig kunnskap til å hjelpe deg med det du lurer på.