You are currently viewing Forskningsprosjekt for smart effektstyring i hus og hytte

Forskningsprosjekt for smart effektstyring i hus og hytte

Snart kommer det nye regler for prising av strøm til hytter og hus i Norge. Bakgrunnen for dette er at strømforbruket stadig øker, og nettselskapene må ha et strømnett som til en hver tid klarer å levere tilstrekkelig strøm når mange bruker mye strøm samtidig.

Nettselskapene ønsker at kundene betaler ut fra hvordan de belaster strømnettet, noe som betyr at vi som privatkunder må betale ekstra mye dersom gjenstander som trekker mye strøm brukes samtidig. Nettselskapene kaller dette for et effektledd. Med smart effektkontroll kan man dermed spare penger.

Vi i Sikom AS er med i et forskningsprosjekt hvor vi ser på hvordan vi best kan utvikle nye løsninger for smart effektstyring i hus og hytte. I løpet av sommeren har vi gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot et utvalg av Sikoms privatkunder i Norge (1916) med stor geografisk spredning, hvorav alle har installert Sikom-utstyr på hytta. Mange har vært ivrige på å bidra med nyttig kunnskap til prosjektet, og vi har samlet et nyttig datagrunnlag som sier noe om status på holdninger, bruksmønster og effektbehov i norske hus og hytter. Responsen har vært overveldende og hele 86% av spurte hyttekunder ønsker å bidra som pilotbruker i forskningen.

Kontaktinformasjon: Marie Jacobsen Lauvås – marie@sikomconnect.com – +47 924 09 439