You are currently viewing Ny løsning for smartere strømstyring

Ny løsning for smartere strømstyring

Sikom har utviklet en ny løsning som kan spare huseiere for strømsjokk, når energibransjen innfører «rushtids-avgift» på strøm.

– Vi tror vi er først i Norge med å ha utviklet en liten utstyrsenhet, såkalt HAN-plugg, som kan lese ut data direkte fra de nye strømmålerne. Den gjør at vi kan vise fram strømforbruket i sann tid i Sikom Living appen, forteller Torfinn Schiefloe, salgs- og markedssjef i Sikom.

Leder forskningsprosjekt
Sikom leder forskningsprosjektet “Utvikling av metoder og system for automatisk effektkontroll i bolig” og har nå utviklet et helt nytt produkt som kan spare huseiere for mye penger.

– Det er ikke lenge til 2019, da skal de smarte strømmålerene (AMS) være på plass i alle norske hjem. Det gir nye muligheter for å kontrollere strømforbruket og vi ser nå at energibransjen jobber med å innføre såkalt rushtidsavgift på strøm, effekttariff. Dette vil gjøre det mye dyrere å bruke mye strøm på en gang, sier Schiefloe.

Måler i sanntid
I dag har hverken de nye strømmålerne eller de mange smarthjemløsningene effektkontrollfunksjonalitet.

– Vi ser at det vil bli et stort behov for nye løsninger for automatisk styring av strømforbruket i boliger og hytter, sier Schiefloe.

Han viser fram det nye produktet som Sikom har utviklet. Det monteres på en skinne i sikringsskapet.

– HAN-pluggen henter sanntidsdata fra strømmåleren din. Med en gang du skrur på varme ser du at strømforbruket øker. Hvis du slår på induksjonstoppen eller setter el-bilen til lading, så går strømforbruket kraftig opp.

Vil redusere toppene
Strømdataene kommuniseres deretter trådløst inn mot en styringsgateway som blir montert i boligen, som igjen styrer termostater, brytere, releer osv.
– Målet er å få ned effekttoppene. Det er mange «usynlige» laster som kan kobles ut når forbruket går opp. Få vil for eksempel merke at varmtvannstanken eller gulvvarmen i flisgulvet blir koblet ut i 30 minutter, når strømforbruket er på sitt høyeste. Etterhvert som systemet blir smartere vil vi også integrere elbilladerne.
Sikoms løsning er så langt tilpasset to av de 3-4 ledende målerleverandørene, som dekker omlag 70 prosent av husstandene i Norge.

Pilotprosjekt med Trønder Energi og NTE
I pilot med Trønder Energi og NTE implementerer Sikom nå en første løsning hvor last kobles ut etter gitte regler, når effekten når et gitt nivå.
Siden 1997 har Sikom installert over 80.000 Ring Hytta Varm løsning i hytter og hus over hele Norden. Nå satser selskapet for fullt mot boligmarkedet.
El-installatør Yngve Sæther i Fjeldseth AS synes at HAN-pluggen er et spennende produkt:
– Det er mye som avhenger av hvordan energiselskapene vil ta betalt for energien når de smarte strømmålerne blir tatt i bruk. Hvis vi må betale mer for overforbruk, så trenger vi signalene fra HAN-pluggen for å få styrt strømforbruket på en smartere måte.
Sikom vil kunne selge produktet alt til høsten og etterhvert vil det komme flere produkter innenfor dette området.
– Vi jobbe også med en løsning som er uavhengig av en separat gateway, men hvor det er direktelink mellom sikringsskapsenheten og en smartphone app, avslutter Torfinn Schiefloe.