You are currently viewing Vi deltar på elektrofagmessen EL i SØR 2018

Vi deltar på elektrofagmessen EL i SØR 2018

ELiSØR er Sølandets største elektro-fagmesse og har som mål å løfte kunnskapen om hva som finnes av fremtidsrettede produkter i elektrobransjen, slik at bransjen på sikt kan bli mer innovative overfor sine kunder. Og vi i Sikom stiller selvfølgelig med stand vår å vise frem våre løsninger, både gamle og nye.

Effektstyring i forbindelse med de nye AMS målerne vil selvfølgelig ha hovedfokus, men vi vil også snakke om mere tradisjonelle styringsløsninger for varme i bolig