You are currently viewing Sikom bidrar til effektiv strømstyring

Sikom bidrar til effektiv strømstyring

De nye AMS-målerne som er montert i norske hus og hytter åpner for at vi kan bruke strømmen vår på en smartere måte, og få mindre belastning på strømnettet.

AMS-målere gir nye muligheter

Som resten av Norge har du sikkert fått installert en AMS-måler (Avansert Måle- og Styringssystem) i sikringsskapet ditt. Forholdet de fleste foreløpig har til måleren er at du slipper å lese av strømmen, men den gjør det også mulig for deg å bruke strøm på en smartere måte.

Effekttopper – alle bruker strømmen samtidig

Det økte privatforbruket av strøm har blitt en stor utfordring for den totale belastningen på strømnettet. Særlig det at vi i stor grad bruker strømmen vår samtidig, og får såkalte effekttopper:

  • Morgenstell med dusjing, bruk av kaffetrakter, komfyr o.l.
  • Middagstid med oppvarming av hjemmet og bruk av komfyr o.l.
  • Kveldstimer med dusjing, vask av klær o.l.
  • Økende antall elbiler som skal lades, gjerne på ettermiddag og kveld

Alle disse situasjonene er gjeldende for en stor del av befolkningen til samme tid. Dette bruksmønsteret gir nettselskapene utfordringer med å klare å levere strøm i tråd med forbruket. Løsningen for energibransjen ligger i å innføre avgift på bruk av strøm i «rushtiden». Det er kun et tidsspørsmål før en slik avgift blir en realitet.

Eco Energy Controller fra Sikom

AMS-målerne leveres med en HAN-port (Home Area Network) som kan benyttes til å hente ut sanntidsdata om energiforbruk og strømforhold i boligen.

Kobler du en HAN-plugg, som vår Eco Energy Controller, til denne porten, kan disse dataene overføres til vårt Sikom Living-system, som igjen kan styre brytere og termostater for å unngå de nevnte effekttoppene.

Enheter kobles ut

«Hemmeligheten» ligger i at flere enheter i hjemmene våre har oppmagasinert energi, som tåler å kobles ut i korte tidsrom. Eksempler på slike enheter er varmtvannstanken og varmekabler i gulvet, som lett kan kobles ut i 30-45 minutter uten at det går utover den opplevde komforten.

På sikt vil systemet kunne lære seg strømforbruket ditt, og utføre effektstyringen automatisk, basert på algoritmer i Sikom Living-systemet. Da vil for eksempel varmekablene eller varmtvannstanken kobles ut mens du bruker komfyren for å lage middag, og på denne måten unngår du å bidra til de store effekttoppene.

Sikom – norsk teknologi for strømstyring

Helt siden 1997 har vi i Sikom levert produkter for trådløs og effektiv strømstyring til hytter og hjem. Vi utfører all utvikling og produksjon i Norge.