You are currently viewing Slik får du et smart hjem

Slik får du et smart hjem

Et smart hjem handler om bruk av styringssystemer for blant annet lys og varme, som fordeler strømforbruket på en måte som gir en gunstig belastning på nettet.

Hva er `det smarte`?

For mange er et smart hjem ensbetydende med duppeditter som gjør at du slipper å slå på kaffetrakteren selv, at temperaturen senkes når du ikke er hjemme og at du kan skifte til stemningslys i stua når det blir kveld. Et virkelig smart hjem handler imidlertid om strømforbruk på et mer overordnet nivå, og innretninger som gjør at strømmen brukes på en bærekraftig måte samtidig som du opprettholder komfortnivået.

Sammenfallende bruksmønster gir effekttopper

Utfordringen har vært den samme over lang tid, men i økende grad; vi bruker mer strøm enn tidligere, og vi bruker den til samme tid på døgnet. Oppvarming av boligen etter å ha vært på jobb eller reise, bruk av komfyren til laging av middag, vasking av klær og oppvarming av vann etter dusjing og oppvask, skjer i stor grad etter et fast mønster, hos store deler av befolkningen.

Legger vi til at antall elbiler som plugges i husveggen har hatt en rivende utvikling de siste årene, og kommer til å fortsette å øke betydelig det neste tiåret, har vi en utfordring med effekttopper som gir store belastninger på strømnettet.

Kollektiv utfordring – individuelle løsninger

Utfordringen med effekttoppene ligger på oss alle. Derfor blir det også viktig å synliggjøre insentivene for at hver og en av oss skal ta ansvar på vegne av fellesskapet. Det mest åpenbare handler om at det om kort tid vil bli vanlig med sanksjoner – en effektavgift – mot den type strømforbruk som åpenbart bidrar til effekttopper. Dette er allerede innført i enkelte kommuner, og berører både privatpersoner og bedrifter. Tar du grep som bidrar til at du bruker strømmen på en måte som tar hensyn til fellesskapet, vil du også unngå disse sanksjonene.

En innretning som en hurtiglader for elbil vil i verste fall kunne yte bare 20 % av potensialet, dersom vi viderefører bruksmønsteret vi har i dag, fordi kapasiteten i strømnettet allerede er utnyttet til det maksimale. Det å endre dette mønsteret vil derfor være en motivasjonsfaktor for de mange som etter hvert har en elbil som plugges i husveggen.

Ulik definisjon – samme mål

Betegnelsen på et smart hjem kan selvfølgelig avvike noe fra den vi brukte i innledningen. Poenget er uansett å minimere (den samtidige) belastningen på strømnettet. Dette gjør vi gjennom å ha sensorer som styrer lys og varme, og ha tidsinnstilte brytere på husholdningsapparater, blant annet. Likevel er belastningen på enkelte tider av døgnet så stor at de effekttoppene som oppstår skaper problemer knyttet til maksbelastningen på strømnettet.

Løsningen er systemer som kjenner bruksmønsteret i boligen, og som basert på algoritmer kan koble ut deler av apparatparken i korte perioder.

Sikom Living – smart strømstyring

Sikom Living fra Sikom er et slikt system. Ved å hente ut data fra de nye AMS-målerne (Avanserte Målings- og Styringssystemer) som er installert i norske hus og hytter, kan Sikom Living lære seg bruksmønsteret i boligen din. 

I perioder hvor mange apparater som krever strøm brukes samtidig, kan typisk seige varmekilder – som varmekabler og varmtvannstank – kobles ut i tidsrom på 45-60 minutter uten at det går utover den opplevde komforten. Dermed kan for eksempel komfyr og vaskemaskin brukes samtidig, men siden varmekablene på badet er koblet ut for en periode, vil ikke bruken av disse husholdningsapparatene føre til stor belastning på strømnettet. Når du er ferdig med å bruke komfyren kobles varmekablene inn igjen, og dermed har du brukt strøm som vanlig, men på en måte som er vennlig mot infrastrukturen. 

Sikom Living lærer seg denne typen forbruk etter hvert som systemet blir kjent med vanene og rutinene dine. Dermed kan algoritmer brukes til å styre strømmen på en smart måte uten at du trenger å tenke på det.

Oversikt på mobilen

Med appen Sikom Living kan du også følge med på og styre strømforbruket ditt fra mobilen. Med oversikt over alt fra totalforbruket i sanntid til muligheten til å programmere varme- og lyskilder i tidsintervall har du til enhver tid full oversikt og får raskt et forhold til ditt eget forbruk.