Smarthus fra Sikom – Dette leverer vi

Et «smart hus» betyr gjerne både økt komfort og et lavere og mer miljøvennlig strømforbruk. Her får du oversikten over hva du trenger for å gjøre huset ditt til et smarthus. 

 

Effekttopper og kapasitet 

Den største energimessige utfordringen vi står overfor i dagens moderne samfunn er at vi alle bruker strøm etter stort sett samme mønster; vi bruker den samtidig med alle andre, til faste tider på døgnet. Og vi bruker mer og mer av den. Dermed får vi såkalte effekttopper, som gir så store belastninger på strømnettet at kapasiteten tidvis er sprengt.  

 

Mange tror at den eneste realistiske løsningen er at strømnettet må bygges ut, noe som koster samfunnet enorme summer. Dette kan vi imidlertid unngå hvis vi bruker strømmen vår på en smartere måte. 

 

Løsningen kan være så enkel som at vi alle fordeler strømforbruket vårt utover døgnet. Men, hvordan skal vi få til dette, når alle skal dusje om morgenen, lage middag på ettermiddagen og vaske klær og lade elbilen på kvelden? 

 

Nye muligheter for strømstyring 

De nye AMS-strømmålerne (Avanserte Måle- og Styringssystemer) som nå er installert i hjemmene våre, gjør det mulig å hente ut detaljerte data om strømforbruket vårt gjennom hele døgnet. Med riktige systemer, som vårt eget Sikom Energy Management, kan vi bruke disse dataene som grunnlag for å styre strømforbruket vårt på en smartere måte. 

 

Slik fungerer det i praksis 

I praksis er det slik at Sikom Energy Management via en sentralenhet er tilkoblet en rekke termostater, som sørger for en optimalisering av for eksempel gulvvarme og panelovner. Vi har termostater i følgende kategorier: 

  

  • Termostater for gulvvarme 
  • Produkter for styring av panelovner 
  • Eco Relay – Kobles til varmtvannstank som ikke har egen kurs 

 

Termostatene kan bidra til å gjøre det mange forbinder med smarthus, nemlig å koble ut og inn lyskilder og senke temperaturen i et rom når du ikke er hjemme. 

 

Men den virkelige gevinsten ligger i å koble ut såkalte seige varmekilder, som varmtvannstanken og varmekabler i gulv. Dette er kilder som holder lenge på varmen, og dermed kan kobles ut over tidsrom på 45-60 minutter, uten at det går ut over den opplevde komforten. 

 

Dermed kan varmekablene for eksempel på badet og i kjellerstua kobles ut mens du lager middag, og varmtvannstanken kan kobles ut når du har dusja om morgenen, og varme opp nytt vann klokken 10 når alle er på jobb eller skole. 

 

Sikom Energy Management lærer seg nemlig forbruksmønsteret ditt, og styrer disse enhetene slik at de ikke belaster strømnettet maksimalt samtidig, men at de heller samspiller og bidrar en optimalisering av forbruket. 

 

Nedenfor finner du en nærmere gjennomgang av de ulike enhetene og komponentene som inngår i smarthuskonseptet vårt – Sikom Living. 

 

Eco Energy Controller – HAN-plugg 

Alle AMS-målere er utstyrt med en HAN-port (Home Area Network), som gjør det mulig å eksportere data fra måleren. Til denne porten kan det kobles en HAN-plugg, som vår Eco Energy Controller. 

 

HAN-pluggen henter og leser dataene fra AMS-måleren. Dataene kan så brukes som grunnlag for å analysere, optimalisere og automatisere strømforbruket i huset vårt, i form av å unngå å bruke strøm samtidig som alle andre gjør det, 

 

Lan Eco Comfort – Sentralenhet 

Lan Eco Comfort er en sentralenhet (gateway) som kobles til internett. Med denne kan inntil 64 termostater og andre enheter som er koblet opp mot strømdrevne apparater, samspille med Sikom Energy Management, som er selve hjernen i systemet. 

 

Sikom Energy Management – Algoritmer for strømstyring 

Veien til et smart hus med Sikom, går altså via vårt eget Sikom Energy Management-system. Dette systemet nyttiggjør seg av dataene fra AMS-måleren, og basert på algoritmer styrer det strømforbruket ditt på en måte som bidrar til å unngå effekttoppene, og som dermed også sparer strømnettet for de største belastningene. 

 

Ønsker du også å ha et lavere og mer miljøvennlig strømforbruk?