You are currently viewing Innføring av effekttariff kommer nærmere

Innføring av effekttariff kommer nærmere

NVE ønsker å innføre en såkalt effekttariff. Dette vil i praksis si at at vi som forbrukerne må belage seg på at det ble merkbart dyrere å bruke mye strøm i perioder med stor belastning på nettet, som tiden da de fleste av oss lager middag eller når vi står opp og bruker dusj og kaffetraktere.

Hensikten er å påvirke oss brukerne til å endre våre forbruksvaner for å unngå overbelastning av nettet. Riset bak speilet er økt behov for utbygging av nettkapasiteten og med det enda dyrere nettleie.

Den 5. februar presenterte NVE sitt nye forslag og ideen om effekttariff står ved lag.

– Vi legger om til en mer moderne nettleie, som passer bedre til klimaomstillingene og elektrifiseringen som ligger foran oss, sier Kjetil Lund, administrerende direktør i NVE.

Lund peker på en markant økning i bruk av strømnettet, og at dette er 100 prosent brukerfinansiert. Dette koster oss 27 milliarder i året og kostnaden er økende, sier Lund. NVE anslår en økning fra 136 til 159 terawattimer fra 2018 til 2040.

– Effektforbruket øker enda mer. Det er en god utvikling, men en som også setter kraftnettet vårt under press, sier Lund og peker på elbiler og andre elementer som betyr økt effektuttak i strømnettet. Det betyr økte topper, og utfordrer nettkapasiteten, påpeker Lund.

Ny utbygging er tidkrevende, ekstremt kostbart og krever omstridte naturinngrep. Samtidig har vi dårlig tid, mener Lund.

– Derfor bør vi heller legge til rette for at vi bruker kapasiteten vi har så effektivt som mulig. Nettet er ikke under press hele tida. Hvis vi greier å flytte forbruket bort fra de største toppene. Det kan spare oss alle for unødvendige, store utgifter. Vi må ha insentiv til å gjøre små grep, som at elbilene lades om natt, at vi får smartteknologi som kan styre forbruk effektivt.

Her er hovedpunktene i den nye nettleien:

  • Energileddet skal utgjøre en mindre andel av nettleien
  • Faste kostnader skal fordeles ut fra etterspørsel etter kapasitet (effekt)
  • Døgnmaks for effektleddet
  • Gradvis innføring av endringer i nettleiestrukturen

 Den viktigste forskjellen fra NVEs tidligere forslag til ny nettleie, er at nettselskapene selv bestemmer hvordan de skal prise leia overfor kundene. Lund skisserer at nettselskapene selv kan utforme nettleien, ved å bruke for eksempel: abonnert effekt, målt effekt eller sikringsdifferensiert nettleie.

AMS målerne og HAN-porten er en viktig del av løsningen for å redusere effekttoppene i forbruket hos oss forbrukere og det vi ser etter å ha jobbet med nettopp dette i lengre tid er at det er ikke så nye som skal til for å «ta» de typiske toppene.

Varmtvannstank, nedstøpte varmekabler og panelovner må snakke sammen med AMS måleren slik at de ikke kjører for fullt når du for eksempel lager middag. Erfaringene vi har er at dette ikke går ut over opplevd komfort hos brukern.

Algoritmen vår kobler ut varmtvannstanken midlertidig, den senker temperaturen på varmekablene med 2 grader og den gir signal til el-bil laderen om å redusere lading

Gjennom vår løsning, Sikom Living, er dette gjort enkelt. Alt utstyret er tilgjengelig i dag. Så det er ingen grunn til å vente. Strømstyring 2.0 er på full fart inn i de tusen hjem.

Aktuelle produkter