Velg norsk

Corona-krisen har vist oss at det har betydning at vi har et bevist forhold til hvor produktene kommer fra og hvor de blir produsert. Alle krisepakkene som myndighetene har lansert våren 2020 viser hvor sårbar norsk industri egentlig er.

Vi i Sikom er stolte av at vi alltid har hatt en bevist strategi på ha størst mulig verdiskapning rundt våre produkter i Norge, derfor bruker vi norske leverandører der vi kan.

På Røros bruker vi elektronikk produsenten Norbit EMS. Der jobber over 60 personer med produksjon av elektronikk og vår produksjon skaper ringvirkninger der.

På Melhus utenfor Trondheim bruker vi Alelier Ekren til det meste av silketrykk. De er en liten spesialist innen sitt fagfelt med 11 ansatte.

På Levanger bruker vi Induform AS til konstruksjon og produksjon av plastdeler. Dette er en liten mekanisk spesialist med 17 ansatte.

I Trondheim har bruker vi Maske Emballasjefabrikk AS til å lage og produsere all pappemballasje vi bruker til våre produkter. Hos dem er det 11 ansatte.

På enkelte produkter bruker vi Vekst-Torget i Verdal til sammenstilling. Vekst-Torget sin hovedoppgave er å hjelpe mennesker i jobb. De utøver et viktig samfunnsoppdrag, og bidrar til økt inkludering og verdiskapning lokalt. VekstTorget er en non-profitt, frittstående kompetansebedrift som er eid av Verdal kommune. Vi er stolte av å kunne birdra.

Som du ser så har det betydning at du velger en norsk leverandør som bruker norske underleverandører, det skaper sysselsetting og verdiskaping i Norge.

Vi kaller vår strategi internt for “ringer i vannet”