You are currently viewing Brannvarsling ut av tunet

Brannvarsling ut av tunet

Brannvarsling i landbruket er underlagt strenge krav, men hva skjer nå man ikke er på gården hvis alarmen går? Derfor er det like viktig med varsling ut av tunet og til bondens mobiltelefonen. Ved brann teller hvert sekund for å redde både buskap, driftsbygninger og hus.

Vi har modifisert en av våre GSM sentraler til å kunne ta imot kablet NO alarm fra alarmsentraler og sende dette som push- og/eller sms til valgte mobiltelefoner.

Det er enkelt å oppgradere eksisterende alarmanlegg i landbruket til å få varsling ut av tunet. Og gjennom Sikom Living appen definerer du selv hva alarm meldingen skal være.

Starten på en smarthus løsning for gården.

Å bruke GSM Eco Controller2 som alarmformidler er starten på å oppgraderer våningshus til smarte våningshus med varmestyring og energikontroll. Alle våre produkter i Eco-serien er kompatibel med GSM Eco Controller2.

Dermed kan du gjennom en og samme løsning får varsling ut av tunet (hvis brannalarmen går) og en komplett løsning for styring av varme og temperatur.

Ønsker du mere informasjon, ta kontakt med oss.

Telefon

74 08 59 60

E-post

post@sikom.no