You are currently viewing Prosjektet REN RESPONS

Prosjektet REN RESPONS

Ren Respons er et samarbeidsprosjekt mellom Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel. Sammen skal aktørene lage en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer – på Røros. Prosjektet skal gå over tre år og har et budsjett på 30 millioner kroner. Enova bidrar med rundt 11 millioner kroner.

Prosjektet er ventet å ha stor innvirkning på klima og miljø, da det bidrar til reduserte klimagassutslipp blant annet gjennom mer fornybar kraftproduksjon, mindre behov for oppgradering av strømnettet og elektrifisering av transportsektoren.

Vi i Sikom bidrar med utstyr og kunnskap inn i prosjektet og jeg har tatt meg en prat med prosjektleder Samareh Granqvist om både prosjektet og vår rolle