På tide å ta brannsikkerhet på hytta på alvor

Nok en gang har vi fått en ubehagelig påminnelse om at brannsikkerhet på hytta er like viktig som den er hjemme. Med dette som bakteppe er det viktig å understreke at kravene som stilles til brannsikkerhet på hytta er de samme som gjelder hjemme.

Oppdag en brann så tidlig som mulig. 

Myndighetskravene er tydlige, det skal være minimum en detektor i hver etasje. Men snu litt på dette og tenk på deg og din egen familie. Tenk på din egen sikkerhet, tenk på hvor tragisk det ville være å minste noen nære og kjære fordi man ikke tok brannsikkerhet på alvor. Det er jo så enkelt å montere en branndetektor, man trenger stort sett bare ett skrujern.

På min egen hytta her jeg en branndetektor i stua fordi der har vi peis og der tenner vi ofte stearinlys. Den andre detektoren har jeg montert på kjøkkenet. Den tredje detektoren har jeg montert i gangen foran soverommet og den fjerde har jeg montert foran soverommene i 2. etasje.

Dermed her jeg dekket det aller meste av hytta og jeg har detektorer som hyler utenfor alle soverom hvis det detekteres en brann eller et tilløp til brann.

Det vi frykter aller meste på hytta er en brann som starter når vi sover.

Årsakene til hyttebrannene er som regel de samme som i vanlige boliger.

Bruk av komfyr, feil ved eller feil bruk av elektriske artikler, åpen flamme, røyking og kasting av aske. Dermed må man ha detektorer som dekker stue/ kjøkken og så må man ha detektorer i umiddelbar nærhet av soverom.

En branndetektor sin fremste oppgave er å oppdage brann eller tilløp til brann så tidlig som mulig. Den andre oppgaven til branndetektoren er å varsle lokalt, eventuelt vekke dere om dere sover slik at dere kan redde dere ut og eventuelt starte slukke arbeidet hvis det er mulig. Derfor er det så utrolig viktig at løsningen har “varsler en, varsler alle”.

På hytta er du veldig ofte din egen brannmann

På hytta er Brannvesenet litt lenger unna enn de er hjemme og vi som hytteeieren skal og må sørge for at fritidsboligen er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom:

  • formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett
  • pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver
  • skum- eller vannapparat på minst 9 liter
  • skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A
  • annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.

Det er vi som er hytteeieren som skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i fritidsboligen blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt. 

Er branndetektoren eldre en 8 til 10 år må den byttes. Er detektoren eldre en dette gir den deg ikke den samme tryggheten. De varer ikke evig.

Vi i Sikom har levert smarte løsninger til det norske hyttemarkedet siden 1997 og vi har markedets beste Ring Hytta Varm løsning som enkelt kan bygges ut med brannvarsling. 

Gjør noe med brannsikkerheten på hytta nå. Tenk på sikkerheten til din egen familie.