Sikom AS

Sov trygt med brannvarslingssystem i flermannsbolig

Sov trygt med brannvarslingssystem i flermannsbolig

Daglig oppstår det over 20 branner i flermannsboliger i Norge. Mange beboere mister dyrebare eiendeler, eller opplever at boligen blir ubeboelig. I verste fall kan det gå ut over liv og helse.

Felles ansvar

I en flermannsbolig holder det ikke bare å tenke på seg selv. På samme måte som at fellesutgifter deles og alle tar sin tur med plenklipperen, er det også i alles interesse å sørge for at alle bor så brannsikkert som mulig, enten det er en tomannsbolig, en firemannsbolig, et rekkehus eller annet. 

Men hva bør så du gjøre, for at du og naboene dine skal sove trygt om natta?

1: Snakk med styret i sameiet ditt

Det er styret i borettslaget eller sameiet som har ansvar for HMS og internkontroll. Å jobbe forebyggende med brannsikkerhet er en stor del av dette, og skal dokumenteres skriftlig.

2: Oversikt over nødutganger og brannslukningsapparat

Sørg for at alle har oversikt over hvor nødutgangene sine er – og at de fungerer – og for at alle også har brannslukningsutstyr.

3: Ha et godt brannvarslingssystem

Sørg for at alle enhetene er tilkoblet et sentralt brannvarslingssystem, slik at alle blir varslet dersom det oppstår en brann. Et slikt system bør ha en delay-funksjon, slik at eventuelle alarmer kan slås av før de andre varsles.

Noen sekunder kan være avgjørende

Selv om de fleste brannene i norske hjem oppstår i forbindelse med matlaging, er det også en betydelig andel som oppstår på grunn av feil på teknisk utstyr. Dette kan du dessverre ikke gardere deg imot, men det du kan gjøre, er å sørge for å ha godt varslingsutstyr den dagen uhellet er ute.

Fra en brann oppstår kan den på sekunder bli så kraftig at du ikke klarer å slukke den selv. Uansett hvilke materialer bygget er oppført i, vil det også være en fare for at den sprer seg til andre enheter i boligen. 

Med et godkjent brannvarslingsanlegg vil alle enhetene raskt få varsel om brannen, og kan ta grep som gjør at skadene minimeres. 

Dette kan dreie seg om alt fra å klargjøre brannslukningsutstyr som finnes i leiligheten, som en vannslange eller et pulverapparat, til å berge unna særlig kjære gjenstander, slik at de eventuelt ikke går tapt.

Godkjent brannvarsling fra SIKOM

Med et trådløst brannvarslingsanlegg fra SIKOM, er alle enhetene koblet til en felles sentral, som typisk er plassert ved i inngangspartiet. Alle enhetene er også utstyrt med røykdetektorer, egen manuell melder og en alarmenhet som avgir både lys og lyd når alarmen slår inn.

Brannvarslingsanlegg fra SIKOM er utviklet i henhold til den felleseuropeiske standarden EN54, og tilfredsstiller også kravene i byggteknisk forskrift (TEK 17). 

Enkel montering utført av fagfolk

I løpet av en kartleggingssamtale får vi som oftest god nok innsikt i behovet i de ulike boenhetene og fellesområdene, blant annet gjennom å se på plantegninger for bygget. Av og til er det også behov for en befaring, for å få satt sammen den optimale pakken med følere og varslere. 

Siden brannvarslingsanlegg fra SIKOM er trådløse, er behovet for inngrep i vegger og tak minimalt, når de ulike komponentene skal installeres. Dermed er også veien kort fra bestilling til bedre og tryggere nattesøvn.

Close Menu
×
×

Cart