You are currently viewing Tronrud Eiendom velger Sikom

Tronrud Eiendom velger Sikom

For de aller fleste av oss er solcellepanelene i Elveparken på Eikli en godt bevart hemmelighet. – På tre av takene produserer vi 60 000 kWh i året. Men dette er bare begynnelsen, sier Dagfinn Augdal, prosjektleder hos Tronrud Eiendom AS. Anlegget er for et pilotprosjekt å regne. Den statlige organisasjonen ENOVA, som jobber med innovasjon og teknologiutvikling innen energibruk, har støttet prosjektet økonomisk fordi det representerer noe helt nytt.

Vi i Sikom har levert løsningen som styrer og prioriterer hva som skal skje med overskudds-produksjonen på dette solcelleanlegget. 

Vi har gjennom vår Eco Energy Controller integrert oss inn i byggets strømmåler og mater sanntidsdata av strømforbruket direkte inn i Sikom Living.

Dataene fra Eco Energy Controller prosesseres av algoritmene i Sikom Living og legger inn reléene som styrer de ulike lastene i prioritert rekkefølge.

Løsningen har ingen begrensning i produksjons-anlegget og kan prioritere og styre 8 ulike laster.