Trådløs brannalarm for flermannsbolig

Man deler på mer enn trappevask i en flermannsbolig. Man deler både vegger, tak og ansvar.

Det gjør at man må tenke helhetlig når det gjelder branndeteksjon og brannvarsling. Det hjelper lite for fellesskapet om hver boenhet har sin egen løsning hvis de ikke henger sammen. I en flermannsbolig er brannsikkerheten mer avhengig av alle.

Brannalarmen IQ er en perfekt løsning for flermannsboliger fordi:

 • den er trådløs, krever ingen eller minimalt med kabling i hver leilighet
 • en sentral dekker opptil 8 leiligheter med 2-3 detektorer og 1 avstillings panel i hver leilighet
 • den har et enkelt og oversiktlig programerings verktøy
 • den har de komponentene du trenger

Og ikke minst den er EN54 2/4/5/7/25 godkjent.

Det handler om uerstattelige verdier

64 072 09 – IQ Fire Alarm Panel

IQ Fire Alarm Panel er brannalarmsentralen i vår EN54 godkjente brannalarm.  Den leveres med ekstern strømforsyning og et 72 timers backup batteri. Den programmeres enkelt gjennom IQ Setup Interface og programmet Sikom Fire Manager på din pc.

IQ Fire Alarm Panel:

 • 30 adresser
 • Fritt antall grupper
 • Egen gruppe for fellesareal
 • Leveres med IQ Power Unit 72h

IQ Fire Alarm Panel satt i system

 • Maks 6 kan danne en installasjon
 • Maks 180 adresser

64 072 16 – IQ Fire Alarm LCD Display 

IQ Fire Alarm LCD Display viser status i klartekst. Spesielt godt egnet for flerboligløsninger med felles inngang. Displayet viser detaljert informasjon fra tilkoblet IQ Fire Alarm Panel og Alarm fra andre Alarm Panel i installsjonen.

64 072 18 – IQ Power Unit 72h

IQ Power Unit 72h er strømforsyning og backupbatteri for enheter i IQ serien. Den er beregnet for DIN-skinne montering i sikringskapet.

Ingen kabling i boenhetene

IQ serien har både optiske og termiske detektorer med innebygd sirene og lokal avstilling. Detektorene kan deles opp i egne grupper. Driftes av medfølgende 3,6V/3600mAh batteri med opptil 5 års levetid. Brukt sammen med sentralenheten IQ Fire Alarm Panel dekkes TEK-17 kravet for alle typer bygg. Dermed slipper man å trekke frem 230V til detektorpunktet.

64 072 10 IQ Optical Smoke Detector

 • Optisk detektor
 • Selvkalibrerende følsomhet
 • Varsler ved feil på følsomhet
 • Trådløs kommunikasjon
 • Leveres med 3,6V batteri, opptil 5 års levetid
 • Trenger ikke 230V på detektorpunktet

64 072 11 IQ Heat Detector

 • Termisk detektor
 • Trådløs kommunikasjon
 • Leveres med 3,6V batteri, opptil 5 års levetid
 • Trenger ikke 230V på detektorpunktet

64 072 13 IQ Hush Test Panel

Et lokalt avstillings- og testpanel som kan brukes til midlertidig avstilling i 10 minutter, test og tilbakestilling av lokal gruppe. Panelet gjør avstilling av “ribbealarmen” lettere da det er plassert i bryterhøyde og ikke i taket hvor avstillingsknappen på selve detektorer er.

IQ Hush Test Panel er batteridrevet.

Enkelt å bruke programmeringsverktøy

64 072 07 – IQ Setup Interface

IQ Setup Interface er programmeringsenheten til IQ brannalarm. Enheten kobles til PC med USB-C kontakt og brukes til å sette opp et nytt system eller endre et eksisterende. Scanner alle eksisterende IQ systemer og lister dem opp i Sikom Fire Manager på din PC. Enheten er ikke bundet til et system, men kan brukes på alle system man ønsker å betjene.

Sikom Fire Manager

Sikom Fire Manager er programmeringsverktøyet til IQ brannalarm. Programmet lastes ned fra våre nettsider og installeres på din PC. Svært enkelt å bruke.

Kompleterende IQ enheter

64 072 15 – IQ Universal IO unit

IQ Universal IO unit er en universell Inn/Ut modul med mange bruksområder med No/Nc potensialfrie kontakter. Den har Inn- og Utganger for Alarm og Feil. Kan programmeres med lokal tidsforsinkelse hvis ønskelig.

Typiske bruksområder: Alarmoverføring, Styring av brannventilasjon, Styring av eksterne sirener, Styring av dørlås og branndører.

Anbefalt strømforsyning: IQ Power Unit 72h

64 072 17 – IQ Radio Amplifier

IQ Radio Amplifier repeterer radiosignalet til og fra IQ Fire Alarm Panel og innmeldte enheter. Kan ha maks 8 repeterte radioenheter.

Anbefalt strømforsyning: IQ Power Unit 72h

64 072 14 – IQ Manual Call Point

IQ Manual Call Point er en manuell melder. Brannalarmen aktiveres ved å trykke inn knappen. Brukes i offentlige- og næringsbygg samt ved rømningsveier i boligbygg med fellesareal.

IQ Manual Call Point driftes av medfølgende batteri.

Brannvarsling boligbygninger i henhold til TEK 17

Myndighetene anbefaler alle bygg med flere boenheter å benytte sammen koblede detektorer eller heldekkende brannalarmanlegg. Det er likevel noen skiller mellom hvilke type anlegg som er pålagt i ulike boliger.

Boligtype 

Krav til utstyr og deteksjon

Anbefalt utstyr

 • Enebolig
 • Fritidsbolig
 • Røkvarslere må ha 230V m/backup som minstekrav (NS-EN 14604)
 • FG-godkjente røydetektorer (EN54-7) mot alarmsentral kan brukes.
 • Hvis det er mer enn 1 detektor, skal de kobles sammen (kabel/trådløst)
 • Må ha detektorer med sirene som dekker områdene kjøkken, stue, sone utenfor soverom og tekniske rom.
 • Må ha minst 1 detektor med sirene i hver etasje.
 • Sirene må gi 60db i soverom/oppholdsrom når mellomliggende dør er lukket.
 • Detektorer må installeres i trapperom, kjeller og loft
 • Røykvarslere med 230V m/backup
 • Detektorer med sentral strømforsyning
 • Brannalarmanlegg
 • 2-4 mannsbolig,
 • rekkehus,
 • flerbolig bygg på under 2 etg
 • Som enebolig
 • Alarm utløst i leilighet varsler alle områder med inntil 2 min forsinkelse.
 • Alarm utløst i eventuelle fellesarealer skal varsle alle uten forsinkelse.
 • Røykvarslere med 230V m/backup
 • Detektorer med sentral strømforsyning
 • Brannalarmanlegg
 • Boligblokk
 • I leiligheter og fellesareal skal det benyttes EN-54 godkjent materiell.
 • Alarm utløst i leilighet varsler kun leilighet i 2 minutter. Deretter overførst alarmen til alle arealer (full alarm).
 • Alarm utløst i fellesareal eller manuellmelder skal varsle alle arealer uten forsinkelse.
 • Leilighet detekteres som Enebolig i tabell.
 • Brannalarmanlegg

Ta kontakt med oss, vi kan hjelpe deg med brannvarsling.

Telefon:

74 08 59 60

E-post:

post@sikom.no