Sikom AS

IQ

Brannvarsling for flermannsboliger

Hver dag oppstår det brann i over 20 flermannsboliger i Norge. Mange beboere mister dyrebare eiendeler, eller opplever at boligen sin blir ubeboelig. I verste fall kan det gå ut over liv og helse.

SIKOMs brannvarslingssystem er produsert for flermannsboliger, og utformet for det norske markedet. Når alle varslerne er koblet til samme anlegg, blir det også enklere å iverksette tiltak for å redusere potensielle skader i enhetene som ikke brenner. 

Detektorene er utstyrt med automatisk følsomhetsjustering, for å unngå feilalarmer, og anlegget har også en innebygd delay, som gjør at en feilalarm kan slås av før alarmen går hos naboene.

Våre brannvarslingsanlegg er godkjent etter EN54-standarden, og oppfyller dermed myndighetenes krav til sikring av flermannsboliger. 

Enhetene er trådløse, og monteringen kan dermed gjøres uten å trekke kabel. Dette forenkler arbeidet for montøren, og bidrar til å holde kostnadene nede.

Har din flermannsbolig behov for brannvarslingsanlegg?

Legg igjen kontaktinformasjonen din, så tar vi en prat om hvordan du og naboene dine kan få en tryggere bolig.

Kontakt oss i dag!

Enebolig

Rekkehus og boligblokk

Hva sier TEK-17?​

Myndighetene anbefaler alle bygg med flere boenheter å benytte sammen koblede detektorer eller heldekkende brannalarmanlegg. Det er likevel noen skiller mellom hvilke type anlegg som er pålagt i ulike boliger.

Boligtype 

Krav til utstyr og deteksjon

Anbefalt utstyr

Enebolig

Minstekrav: Røykvarslere må ha 230V med backup.
Hvis mer enn 1 detektor skal de sammenkobles (trådløst eller kabel)
Må ha røykvarsler/detektor som dekker kjøkken, stue, sone utenfor soverom og teknisk rom, og minst 1 i hver etasje.
Detektorer må installeres i trapperom, kjeller og loft.

Røykvarsler eller
Detektorer med sentral strømforsyning eller
Brannalarmanlegg

Fritidsbolig

Som enebolig

Som enebolig

2-4 mannsbolig, rekkehus, flerbolig bygg på under 2 etg

Som enebolig.

Alarm utløst i leilighet varsler alle områder med inntil 2 min forsinkelse.

Alarm utløst i eventuelle fellesarealer skal varsle alle uten forsinkelse.

Som enebolig
Skal være sammenkoblet

Boligblokk

Hovedregel TEK-17:

Som enebolig.
I leiligheter og fellesareal skal det benyttes EN-54 godkjent brannalarmanlegg.
Alarm utløst i leilighet varsler kun leilighet i 2 minutter. Deretter overføres alarm til alle arealer.
Leiligheter skal sikres etter krav som eneboliger

Brannalarmanlegg

Ta kontakt med oss, vi kan hjelpe deg med brannvarsling.

Telefon:

74 08 59 60

E-post:

post@sikom.no

Close Menu
×
×

Cart