Brannvarsling handler om

å redde uerstattelige verdier

før det er for sent.

Ved brann handler det alltid om minutter og sekunder. Tidlig varsling øker sjansen for at du, familien din og naboene kommer dere ut i tide. 

Dette er spesielt viktig i en flermannsbolig hvor man deler vegger, gulv og tak med sine nærmeste naboer. 

Din egen brannsikkerhet er avhenging av deg selv og hva dine nærmeste naboer gjør eventuelt ikke gjør.

Derfor er det viktig at dere velger riktig system for brannvarsling, et system hvor alle leiligheter og fellesareal henger sammen uten at det må strekkes metervis med kabel for å få det til.

IQ - en ideell brannalarm for flermannsboliger

Vår IQ-serie er en trådløs brannalarm som er godkjent i henhold til EN54 2/25/4/7.

Brannalarm sentralen er på størrelse med en lysbryter som kan monteres ved inngangsdøren i oppgangen og er mer enn nok til å gi dere som bor i en flermannsbolig en løsning som tilfredsstiller de krav myndighetene stiller til flermannsboliger.

Brannalarm sentralen har sin egen strømforsyning med innebygd 72 timers backup batteri og normalt den eneste enheten som trenger kabling.

Hvilke krav gjelder for brannalarm i en flermannsbolig?

Myndighetskravene til brannalarm i flermannsboliger er ganske enkle:

Det skal monteres røykvarsler/detektor som dekker kjøkken, stue, sonen utenfor soverom og teknisk rom, og minst 1 i hver etasje i hver leilighet.

  • Det skal monteres detektorer i fellesarealer som trapperom, kjeller og loft.
  • Alarm utløst i leilighet varsler alle områder med inntil 2 min forsinkelse.
  • Alarm utløst i eventuelle fellesarealer skal varsle alle uten
    forsinkelse.

Det er styret i borettslaget eller sameiet som har ansvar for HMS og internkontroll. Å jobbe forebyggende med brannsikkerhet er en stor del av dette og skal dokumenteres skriftlig.

Siden det er trådløs kommunikasjon mellom enhetene i IQ systemet egner det seg særdeles godt til ettermontering da det krever minimalt med kabeltrekking. Noe som igjen betyr en lavere kostnad ved installasjon.

Og ikke minst, vår IQ serie tilfredsstiller alle myndighetskrav til brannalarm i flermannsbolig.

Boenhetene henger sammen men med forsinkelse

I en flermannsbolig er det viktig at alle leilighetene henger sammen slik at hvis brannalarmen utløses i en av leilighetene så utløses brannalarmen i alle leilighetene. 

I hver enkelt leilighet monteres det 2-4 optiske detektorer. Antallet er avhengig av antall kvadratmeter og leilighetens utforming. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Våre detektorer driftes av batterier med opptil 5 års levetid. 

I tillegg monteres også et trådløst test og avstillingspanel i hver leilighet. Dette monteres sentralt i leiligheten og gjør det enkelt å både teste detektorene samt å avstille en lokal brannalarmen i leiligheten hvis man skulle være uheldig å svi ribba. I store leiligheter kan det være aktuelt å montere to.

Hvis brannalarmen utløses i en leilighet har man inntil 2 minutter på seg til å avstille alarmen lokalt med test og avstillingspanelet før brannalarmen utløses i hele boligen.

Siden man deler vegger, gulv og tak med naboene er man avhengig av så tidlig varsling som mulig hvis en brann oppstår utenfor sin egen leilighet.

Fellesareal som oppgang, loft og kjeller

I fellesarealer som oppgang, kjeller og loft monteres det enten optiske eller termiske detektorer avhengig av blant annet støv og fuktighet. Dette for å unngå unødvendige alarmer når dette enkelt kan unngås. 

Hvis brannalarmen blir utløst i et fellesareal er det ingen forsinkelse og hele anlegget går i alarm.

Utløst alarm kan avstilles på Brannalarmsentralen.

Minimalt med kabling, boring og skruing

Siden det er trådløs kommunikasjon mellom enhetene trengs det minimalt med kabling og arbeid for å installere brannalarmen. 

I hver boenhet er det kun snakk om montering, ingen kabling. Både detektorer og lokalt test og avstillingspanel er batteridrevet og de leveres med batterier som har opptil 10 års levetid.

Den eneste kablingen som trengs er i forbindelse med installasjon av sentralenheten. Den leveres med egen strømforsyning med et 72 timers backup batteri som trenger tilkobling til strømnettet. 

Ja, jeg bor i en flermannsbolig og ønsker å bli kontaktet vedrørende brannsikkerhet hos oss.

Brannsikkerhet er å redde

uerstattelige verdier

før det er for sent.