Sikom AS

Hjem skjermen i Sikom Living appen

Dette er hovedsiden i Appen og den kan du sette opp til å vise det du vil. De ulike flisene representerer enheter eller grupper i ditt Sikom Living system.

Øverst i venstre hjørne finner du et Endre symbol (en blyant), trykker du på denne vil flisene begynne å vable og du kan flytte de rundt på skjermen slik at du får de i den rekkefølgen du ønsker.

Øverst i høyre hjørnet finner du et Legg til symbol (+), trykker du på denne får du opp en oversikt over alle enheter som er meldt inn i sentralenheten samt alle gruppene som er opprettet. Her kan du velge hvilke enheter og/eller grupper du ønsker å se på Hjem siden din.

Alle enheter og/eller grupper som vises på forsiden vil være markert med en hake plassert på høyre side.

De ulike flisene i Sikom Living

Sikom Living er en smarthus løsning som består av mange forskjellige enheter som har forskjellige egenskaper og de vil fremstå litt forskjellig i appen. Nedenfor finner du en oversikt over hvordan de ulike enhetene vises i appen.

Flisa til Sentralenheten

Tile-Sentralenhet-Usikret
Tile-Sentralenhet-Sikret

Denne flisa viser sentralenheten. Den styrer innbruddsalarmen hvis du har montert noen av våre bevegelsesdetektorer.

 • I midten finner du modus på innbruddsalarmen. Et lett trykk på flisen gjør at den endrer modus.
 • Nederst finner du navnet som er gitt til dette anlegget. I dette tilfellet er anleggsnavnet satt til Huldreheim.

Tips: Et langt trykk på denne flisa tar den til innstillingene for Sentralenheten hvor du kan endre navn på den og aktivere/deaktivere strømbruddsvarsel.

Flisa til Eco Thermostat

Tile-Termostat-Komfort

Denne flisen viser Eco Thermostat. Alle våre termostater vises på samme måte.

 • Øverst i venstre hjørne finner du avlest temperatur.
 • I midten finner du innstillt temperatur og hvilken modus den står i. Et lett trykk på flisen gjør at den endrer modus. Veksler mellom Sparing og Komfort.
 • Nederst finner du navnet som er gitt til denne termostaten. I dette tilfellet er enhetsnavnet satt til Gulvvarme Vindfang
Tips: En hurtig måte å endre innstillt temperaturen på i den modusen termostaten står i er å bruke et langt trykk på flisa, da kommer det opp et vindu som lar deg endre innstilt temperatur.

Flisa til Eco Energy Controller

Flisa til Eco Temperature Sensor

Denne flisa viser Eco Temperature Sensor som er en trådløs temperaturføler som viser avlest temperatur og den logger temperatur over tid.

 • Øverst i høyre hjørne finner du en snartvei til temperaturloggen. Trykker du her får du opp temperaturloggen for denne sensoren.
 • I midten finner du avlest temperatur der den er plassert.
 • Neders finner du navnet som er gitt til denne temperaturføleren. I dette tilfellet er enhetsnavnet satt til Temperatur Kjøkken.

Tips: Et langt trykk på denne flisen tar deg til innstillingene til denne enheten hvor du blant annet kan aktivere automatisk temperaturvarsling.

Flisa til Eco Glamox Receiver

Tile-Glamox-Komfort

Denne flisa viser enheten Eco Glamox Receiver som er en plug-in modul til Glamox sine 3001 ovner.

 • Øverst i venstre hjørne ser du avlest temperatur der enheten er montert.
 • I midten finner du innstillt temperatur og hvilken modus den står i. Et lett trykk på flisen gjør at den endrer modus. Veksler mellom Sparing og Komfort.
 • Nederst finner du navnet som er gitt denne enheten. I dette tilfellet er enhetsnavnet satt til Panelovn Loftstue.

Tips: En hurtig måte å endre innstillt temperaturen på i den modusen termostaten står i er å bruke et langt trykk på flisa, da kommer det opp et vindu som lar deg endre innstilt temperatur.

Flisa til en Gruppe

Tile-Gruppe-Av
Tile-Gruppe-Paa

Flisa til Eco Relay uten temperaturføler tilkoblet

Flisa til Eco Node

Flisa til Eco Dimplex Receiver

Flisa til Eco Node Wall Socket

Flisa til Eco Beha Receiver

Flisa til Eco Astro Switch

Close Menu
×
×

Cart