En smart bolig har effektstyring

AMS-målerne som er montert i norske hytter og hus er nøkkelen til å jevne ut toppene i strømforbruket vårt. Måleren kan gjøre alle boliger til en bolig med smart strømstyring.

Sikom Living kan redusere strømtoppene hjemme hos deg, uten at det går ut over komforten. Ved å overvåke strømforbruket i boligen din, vil Sikom Living automatisk koble ut og inn oppmagasinerte effekter når forbruket øker.

Og da slipper du å betale dyrt for unødvendige strømtopper, du vrir forbruket til tider hvor etterspørselen er lavere og dermed billigere. Vi kaller dette for Smarthus 2.0

AMS måleren kan hjelpe deg å spare strøm og penger

Eco Energy Controller kobles til AMS-måleren og sender sanntidsdata om strømforbruket ditt til vår Gateway.

Resultatet blir at teknologien jobber til din fordel – vi sørger for at de tyngste lastene som f.eks varmtvannstank og komfyr ikke jobber samtidig.

Dette medfører at du kan sparer penger.

Strømpris og etterspørsel

Timesprisen på strøm i Oslo uke 6 2022. NOK/MWh

Strømforbruk i uke 6 2022

Hva vi betaler for hver KWh vi bruker er blant annet avhengig av den totale etterspørselen. Og siden vi stort sett jobber (8-16) og har fritid samtidig, vil etterspørselen av strøm ofte sammenfalle med dette. Etterspørselen etter strøm om morgenen og ettermiddagen er høy, det er strømprisen også.

Etterspørselen etter strøm om natten er mindre, og da er strømprisen lavere.

Ved å hele tiden monitorerer den totale bruken av strøm i din bolig vil vi kunne bruke de oppmagasinerte effektene du har i boligen for å jevne ut forbruket.

Varmtvannstank og varmekabler er gode eksempler på oppmagasinerte effekter som kan kobles ut i korte tidsrom uten at det går ut over opplevd komfort.

 

Hva er gode oppmagasinert effekter?

Nedstøpte varmekabler

Varmekablene du har i huset er en treg varmekilde, men når gulvet er varmt, har man tilgang på mye oppmagasinert energi. 

Skrur du av varmekablene tar det tid før gulvet blir kaldt. Algoritmene i Sikom Living kan derfor regulerer ned temperaturen på varmekablene automatisk mens du for eksempel lager mat slik at du unngår forbrukstopper i strømforbruket ditt.


Varmtvannstanken

Varmtvannstanken din er en annen kilde for oppmagasinert energi, som også gir god tilgang på oppmagasinert energi.

Hvis du skrur av varmtvannstanken tar det lang tid før vannet i tanken blir kaldt. Du kan dusje veeeeldiiiiig lenge før det kommer kaldt vann ut av dusj hode. Derfor egner tanken seg veldig godt til å balansere strømforbruket ditt. 

Algoritmene i Sikom Living kan koble ut varmtvannstanken slik at den ikke kolliderer med f.eks bruk av komfyr.

Sikom Living knytter alt sammen

Sikom Living er løsningen som knytter de ulike tunge elektriske lastene i huset ditt sammen for å unngå unødige effekttopper.

Alt styres og kontrolleres fra Sikom Living appen

Sikoms effektstyringsalgoritme tar aldri pause, men jobber døgnet rundt for å lære mer og optimalisere ditt elektriske forbruk slik at du jevnest mulig forbruk. Slik reduserer du strømkostnadene dine uten at du merker noe. 

Samtidig bidrar du til det grønne skiftet.

Hva trenger du for å balansere strømforbruket ditt?

Denne løsningen gir Enova-støtte på inntil 10.000,-

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg smarte styringssystemer for hjem eller fritidsbolig.

Installerer du et system for smart strømstyring vil strømbruken bli styrt automatisk. Smart strømstyring vil lade batteriet på elbilen samt varme opp varmtvannstanken og betonggulvet på badet når strømmen er billig, og samtidig sørge for full komfort når du trenger det.

Elektrifisering er en nøkkel for at Norge skal kunne nå klimamålene. Men flere elbiler fører til økt strømforbruk og økt belastning på kraftnettet. I løpet av de siste årene har alle norske husstander fått installert smarte strømmålere, som gjør det mulig å styre strømbruken på en smartere måte. Samtidig har strømabonnementene endret seg: Mange har fått et strømabonnement med en pris som varierer ut fra når på døgnet forbruket skjer. En kilowattime koster mer når det er høy etterspørsel etter strøm og mindre når det er lav etterspørsel. Nye tariffer for nettleie gjør at også nettleia blir mer bestemt av når på døgnet strømmen brukes.

Gjennom å installere et smart strømstyringssystem vil du både redusere strømutgiftene og bidra til mindre belastning på kraftnettet.

Vi har forhandlere over hele landet