En smart bolig har intelligent effektstyring

AMS-målerne som er montert i norske hytter og hus er nøkkelen til å jevne ut toppene i strømforbruket vårt. Måleren kan gjøre alle boliger til en smart bolig.

Sikom Living kan redusere strømtoppene hjemme hos deg, uten at det går ut over komforten. Ved å overvåke strømforbruket i boligen din, vil Sikom Living automatisk koble ut og inn usynlige effekter når forbruket øker, ved at du for eksempel skrur på induksjonstoppen eller når elbilen lader.

Varmtvannstank, varmekabler og panelovner er eksempler på slike usynlige effekter, som godt kan kobles ut i korte tidsrom uten at det går på bekostning av opplevd komfort. Og da slipper du å betale dyrt for unødvendige strømtopper.

Sikom Living knytter alt sammen

Sikom Living er løsningen som knytter de ulike tunge elektriske effektene i huset ditt sammen, slik at de unngår å lage unødige topper i forbruket ditt.

Vi kaller dette for Smarthus 2.0.

Nedstøpte varmekabler

De nedstøpte varmekablene du har i huset egner seg veldig godt til å balansere ditt strømforbruket. Våre termostater knytter sammen varmekablene med Sikom Living og intelligent effektstyring.

Varmtvannstanken

Varmtvannstanken din egner seg også veldig godt til å balansere ditt strømforbruk. Med våre releer knytter vi din varmtvannstank sammen med Sikom Living og intelligent effektstyring.

Sikom Living lærer hele tiden

Algoritmene i Sikom Living tar aldri pause, men jobber døgnet rundt for å lære mer og optimalisere ditt elektriske forbruk. Slik reduserer du strømkostnadene dine uten at du merker noe. 

Samtidig bidrar du til det grønne skiftet.

Koblet til skyen - alltid oppdatert

Med sentralenheten LAN Eco Comfort er huset ditt alltid koblet til vår skytjeneste og vi sørger for at din løsning alltid er oppdatert.

Teknologi som betyr noe

Vi skal ikke påberope oss at vi kommer til å løse verdens klimautfordringene alene, men at vår teknologi bidrar i positiv retning er helt sikkert.

Hvis vi kan bidra til at vi bruker vår rene vannkraft på en mest mulig effektiv måte så er det et bidrag i riktig retning.

Utbygging av mere overføringskapasitet krever CO2 og det er vel akkurat det vi ikke trenger mer av.