Vi bruker strøm som vi kjører bil

SAMTIDIG

Hver morgen står Norge opp omtrent til samme tid for å gjøre akkurat det samme; dusj, frokost og så jobb. Dette medfører stor belastning på strømnettet.

Det samme skjer hver ettermiddag når vi kommer hjem fra jobb, skole og barnehage. Vi begynner på våre ettermiddagsrutiner, som blant annet innebærer å lage middag.

For å unngå “rush” i strømnettet må vi flate ut forbruket vårt på en enkel men effektiv måte. Slik unngår vi behovet for store investeringer i ny overføringskapasitet.

Den aller beste måten å gjøre dette på hjemme hos oss selv, er at vi bruker og utnytter den oppmagasinerte energien vi allerede har.

Hva er oppmagasinert energi?

Varmekablene du har i huset er en treg varmekilde som inneholder en form for oppmagasinert energi. Denne energien egner seg veldig godt til å balansere energiforbruket ditt.

Skrur du av varmekablene tar det lang tid før gulvet blir kaldt, derfor kan disse automatisk reguleres mens du for eksempel lager mat.

Varmtvannstanken din er en annen kilde for oppmagasinert energi, som også egner seg til å balansere energiforbruket.

Hvis du skrur av varmtvannstanken tar det lang tid før vannet i tanken blir kaldt. Derfor egner tanken seg veldig godt til å balansere strømforbruket ditt.

AMS måleren kan hjelpe deg å spare penger

AMS-målerne som er montert i norske hus og hytter kan hjelpe deg til å bruke strøm på en måte som gjør at du sparer penger.

Eco Energy Controller kobles til AMS-måleren og henter ut sanntidsdata om strømforbruket ditt. Deretter starter Sikom Living-algoritmene jobben med å analysere det totale strømforbruket ditt for å finne mønstre.

Resultatet blir at teknologien begynner å jobbe til din fordel, slik at de tyngste elektriske lastene ikke jobber samtidig.

Hva trenger du for å balansere strømforbruket ditt?

Jeg ønsker å balansere strømforbruket mitt hjemme.

Teknologi som gir mening

Vi kan ikke løse klimautfordringene alene, men vi kan bidra med det vi er gode på slik at alle kan bidra litt i riktig retning. Det blir som det gamle ordtaket sier at mange bekker små blir en stor å.

Hvis vår teknologi kan bidra til at vi bruker vår rene vannkraft på en mest mulig effektiv måte uten at vi trenger å bygge ut mere overføringskapasitet så er det bra.

Verden trenger ikke mere CO2.