Sikom AS

Vi bruker strøm som vi kjører bil

SAMTIDIG

Hver morgen står Norge opp omtrent til samme tid for å gjøre akkurat det samme; dusj, frokost og så jobb. Dette medfører stor belastning på strømnettet.

Det samme skjer hver ettermiddag når vi kommer hjem fra jobb, skole og barnehage. Vi begynner på våre ettermiddagsrutiner, som blant annet innebærer å lage middag.

For å unngå “rush” i strømnettet må vi flate ut forbruket vårt på en enkel men effektiv måte. Slik unngår vi behovet for store investeringer i ny overføringskapasitet.

Den aller beste måten å gjøre dette på hjemme hos oss selv, er at vi bruker og utnytter den oppmagasinerte energien vi allerede har.

Hva er oppmagasinert energi?

Nedstøpte varmekabler

Varmekablene du har i huset er en treg varmekilde, og er gulvet varmt, har man tilgang på mye oppmagasinert energi. Denne energien egner seg veldig godt til å balansere energiforbruket ditt.

Skrur du av varmekablene tar det lang tid før gulvet blir kaldt, derfor kan disse automatisk reguleres mens du for eksempel lager mat.

Varmtvannstanken

Varmtvannstanken din er en annen kilde for oppmagasinert energi, som også egner seg til å balansere energiforbruket.

Hvis du skrur av varmtvannstanken tar det lang tid før vannet i tanken blir kaldt. Derfor egner tanken seg veldig godt til å balansere strømforbruket ditt.

En smart bolig har intelligent effektstyring

AMS-målerne som er montert i norske hytter og hus er nøkkelen til å jevne ut toppene i strømforbruket vårt. Måleren kan gjøre alle boliger til en smart bolig.

Sikom Living kan redusere strømtoppene hjemme hos deg, uten at det går ut over komforten. Ved å overvåke strømforbruket i boligen din, vil Sikom Living automatisk koble ut og inn usynlige effekter når forbruket øker, ved at du for eksempel skrur på induksjonstoppen eller når elbilen lader.

Varmtvannstank, varmekabler og panelovner er eksempler på slike usynlige effekter, som godt kan kobles ut i korte tidsrom uten at det går på bekostning av opplevd komfort. Og da slipper du å betale dyrt for unødvendige strømtopper.

AMS måleren kan hjelpe deg å spare penger

Eco Energy Controller fra Sikom kobles til AMS-måleren og henter ut sanntidsdata om strømforbruket ditt. Deretter analyserer Sikoms algoritmer strømforbruket for å finne mønstre.

Resultatet blir at teknologien jobber til din fordel – vi sørger for at de tyngste lastene ikke jobber samtidig, noe som medfører at du kan spare penger.

 

Sikom Living knytter alt sammen

Sikom Living er løsningen som knytter de ulike tunge elektriske lastene i huset ditt sammen for å unngå unødige effekttopper.

Sikoms effektstyringsalgoritme tar aldri pause, men jobber døgnet rundt for å lære mer og optimalisere ditt elektriske forbruk. Slik reduserer du strømkostnadene dine uten at du merker noe. 

Samtidig bidrar du til det grønne skiftet.

Hva trenger du for å balansere strømforbruket ditt?

Jeg ønsker å balansere strømforbruket mitt hjemme

Teknologi som gir mening

Close Menu
×
×

Cart