Resirkulering og Miljøansvar

Alle våre elektriske og elektroniske produker er merket som Elektronisk avfall WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

Bruken av WEEE symbolet indikerer at våre produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. Du vil bidra til å beskytte miljøet ved å sørge for at dette produktet blir avhendet på en forsvarlig måte. Ta kontakt med kommunale myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor eller forretningen hvor du kjøpte produktet for å få mer informasjon om resirkulering av dette produktet.

Les mer om WEEE merkingen her: WEEE