Det er lett å bruke strøm smart

Sikom Living reduserer strømtoppene og strømkostnadene hjemme hos deg, uten at det går ut over komforten, helt automatisk.

Våre patenterte algoritmer overvåker strømforbruket i boligen og kobler ut f.eks varmtvannstanken, reduserer effekten på elbil-lader og senke temperaturen med noen få grader på varmekablene når du har et høyt strømforbruk eller når strømmen er spesielt dyr.

Dermed slipper du å betale dyrt for unødvendige strømtopper, du vrir forbruket til tider hvor strømmen er billigere. Vi kaller dette for smart strømstyring

Hva trenger du for å få smart strømstyring hjemme?

Eco Relay SI-4 kobles på varmtvannstanken. Dette gjør at vår smarte strømstyring kan koble ut varmtvannstanken automatisk for å unngå topper i strømforbruket.

For at vår smarte strømstyring skal kunne senke temperaturen på varmekablene automatisk ved høyt forbruke eller dyr strøm, må du bytte ut eksiterende termostater med Eco Thermostst EP. 

Eco Energy Controller er vår HAN-plugg og den kobles til AMS-måleren.

Den sender sanntidsdata om strømforbruket i boligen din til sentralen og våre algoritmer.

 

LAN Eco Comfort er en av våre sentraler du kan bruke. 

Den er navet i installasjonen og snakker med de andre installerte enhetene i tillegg til Sikom Living appen på din telefon. 

Sikom Living appen knytter alt sammen

Sikom Living appen er verktøyet du bruker for å ha kontroll og å sette opp dine regler for smart strømstyring. Dine preferanser er viktige for våre algoritmer.

I appen har du full kontroll på:

  • Strømforbruk, effektgrense og strømpris
  • Status på hver enkelt enhet koblet til sentralen
  • Innstillinger på hver enkelt enhet koblet til sentralen
  • Temperaturer
  • Alarmer og mye mer.

De smarte algoritmene jobber 24 / 7 / 365

Våre algoritmer for smart strømstyring tar aldri pause, men jobber døgnet rundt for å lære og optimalisere ditt elektriske forbruk slik at du får jevnest mulig forbruk uten store topper. 

Slik reduserer du strømkostnadene dine uten at du merker noe samtidig bidrar du til det grønne skiftet.

Hva kan du spare i kroner og øre?

Ved å ta kontroll over noen tunge strømforbrukere som varmtvannstank og varmekabler, kan du spare noe hver enkelt måned. I figuren under har jeg skissert to eksempler. 

  • Den orange kurven viser et typisk strømforbruk for ett rekkehus eller en leilighet.
  • Den gule kurven viser strømforbruket for en enebolig.
  • Den blå trappetrinnskurven er effektleddet på nettleia. Her for Agder Energi Nett. Sjekk nettleia hos ditt nettselskap.

Rekkehus/Leilighet/Hytte: Ved å holde seg under et samtidig forbruk på 5kWh sparer man kr 120,- hver mnd

Enebolig/Stor hytte: Ved å holde seg under et samtidig forbruk på 10 kWh sparer man kr 310,- hver mnd

Hvorfor fokuserer vi på varmekabler og varmtvannstank?

Nedstøpte varmekabler

Varmekablene du har i huset er en treg varmekilde, men når gulvet er varmt, har man tilgang på mye oppmagasinert energi. 

Skrur du av varmekablene, tar det tid før gulvet blir kaldt. Algoritmene i vår smarte strømstyring kan derfor regulerer ned temperaturen på varmekablene automatisk mens du for eksempel lager mat slik at du unngår forbrukstopper i strømforbruket ditt.

 

Varmtvannstanken

Varmtvannstanken din er en annen kilde for oppmagasinert energi, som også gir god tilgang på oppmagasinert energi.

Hvis du skrur av varmtvannstanken tar det lang tid før vannet i tanken blir kaldt. Du kan dusje veeeeldiiiiig lenge før det kommer kaldt vann ut av dusj hode. Derfor egner tanken seg veldig godt til å balansere strømforbruket ditt. 

Algoritmene i vår smarte strømstyring kan koble ut varmtvannstanken slik at den ikke kolliderer med f.eks bruk av komfyr når dere lager middag.

Integrasjon mot el-bil ladere

Stadig flere bilister går for el-bil når den gamle skal skiftes ut, og disse skal lades på en trygg og økonomisk måte både hjemme og på hytta. Vi har valgt å lage en sky til sky integrasjon i Sikom Living appen mot de norske el-bil laderne Easee Home, ZaptecGo og ZaptecPro. På den måten kan også el-bil laderen bli en viktig del av våre algoritmer for smart strømstyring for å bruke strøm når den ikke er dyrest og å unngå effekttopper i forbruket.

Denne løsningen gir Enova-støtte på inntil 10.000,-

Det å bruke strøm smart er viktig for storsamfunnet. Derfor får du av Enova tilbake 35% (maks 10.000,-) av investeringen når du skaffer deg smart strømstyring hjemme eller i din fritidsbolig.

 

Vi har forhandlere over hele landet