Norges smarteste Ring Hytta Varm løsning

Med dagens store variasjoner i strømpriser og innføring av en ny effekttariff, er det viktig at du velger riktig løsning for å “ringe hytta varm”.

Det hjelper ikke lenger “bare” å styre varmen basert på temperatur, løsningen må i dag også ta hensyn til både strømpris og effektledd.

Heldigvis er vår ring hytta varm løsning en smart løsning som tilfredsstiller kravene som Enova stiller til slike løsninger. 

Du kommer frem til en hytta som er ferdig oppvarmet med strøm som er så billig som mulig.

Tar hensyn til timespris og effekt under oppvarming

Med Eco Energy Controller koblet til AMS-måleren i sikringskapet på hytta får du ikke bare avlest strømforbruket på telefonen men du får også tilgang til å styre strømmen på en smart måte i forhold til effektleddet på strømregningen.

I dette tilfellet så er Effektkontroll aktivert og Effektgrensen er satt til 5000W eller 5KW. Det vil si at systemet er satt til å holde samtidig forbruk under denne grensen.

Systemet kan bruke Varmtvannstanken, Gulvvarme Teknisk rom og Gulvvarme Vindfang for å balansere forbruket.

Under så ser vi hvordan uke før vinterferien 2022 forløper seg på hytta til salgssjefen vår. Målet er å varme opp hytta uten å bruke over 5000W samtidig.

 

Mandag. Hytta er i sparemodus. Maks forbruk er 1,3KWh

Tirsdag. Hytta er i sparemodus. Maks forbruk er 1,53 KWh

Onsdag. Hytta er i sparemodus. Maks forbruk er på 1,43 KWh

Torsdag. Hytta er i sparemodus og blir satt i komfortmodus klokken 19:30. Maks forbruk 4,79 KWh

De lilla søylene viser at systemet har jobbet og enhetene som er disponible for å holde seg under 5KWh. 

Fredag. Hytta er i komfortmodus. Maks forbruk 4,59KWh.

De lilla søylene viser at systemet har jobbet og enhetene som er disponible for å holde seg under 5KWh

Lørdag. Hytta er i komfortmodus. Maks forbruk er 3,51 KWh

Søndag. Hytta er i komfortmodus. Maks forbruk er 3,48 KWh

Hovedmålet er fremdeles å komme frem til en ferdig oppvarmet hytte

“Det å komme frem til en ferdig oppvarmet hytte etter en hektisk uke på jobb er rett og slett ren hverdagsluksus. Vi får mer ut av hytteoppholdet.”

En av våre kunder sa dette og det passer veldig bra med vårt ønske om å gjøre hyttelivet mer behagelig for hytte-eiere i hele landet. 

Helt siden 1997 har vi levert Ring Hytta Varm løsninger som gir deg full kontroll med varme og temperatur på hytta gjennom din mobiltelefon.

Appen Sikom Living er selve nøkkelen til en smart hytte. Med den har du alltid full kontroll på oppvarming, temperatur, strømforbruk og alarm.

Fjernkontrollen har du alltid med deg, siden det er din egen telefon, og systemet gir deg varsel dersom noe skulle skje på hytta. Den er selvfølgelig tilgjengelig for både iPhone og Android.

Varmer opp hytta når strømmen er billigst

Hver dag klokken 12 vet vi hva spotprisen på strøm er for hver time det påfølgende døgnet, dette lastet automatisk inn i våre algoritmer som igjen sørger for at strøm pådraget senkes i de timene hvor strømmen er dyrest.

Våre algoritme tar aldri pause, men jobber døgnet rundt for å optimalisere ditt elektriske forbruk slik at du har jevnest mulig forbruk uten å bruke for mye strøm da den er dyr. Slik reduserer du strømkostnadene dine uten at du merker noe. 

Samtidig bidrar du til det grønne skiftet.

Varmekabler er trege varmekilder som bør styres.

Det som kjennetegner «trege» varmekilder som varmekabler, er at de må stå påforholdsvis lenge før den komfortable temperaturen blir oppnådd.

Våre termostater er imidlertid perfekt til fjernstyring av gulvvarme i hytter. Både varmekabler og varmefolie.  I appen får du full kontroll over alle innstillingene på termostaten, og kan enkelt programmere den etter eget ønske slik at du kommer frem til varme lune gulv på hytta.

Termostatene kan brukes som romføler, gulvføler eller som kombinert føler hvor romføleren styrer termostaten, mens gulvføleren begrenser maks temperaturen i gulvet, såkalt parkettbegrensning.

Varmekabler egner seg veldig godt som en ressurs for de smarte algoritmene som styrer strømforbruket basert på effekt og timespris.

Varmtvannstanken bør styres i en smart hytte.

Varmtvannstanken er det største energilagret du har på hytta og er en viktig brikke i å flate ut strømforbruket og å varme opp hytta på en billigst mulig måte. 

Varmtvannstanken har som oppgave å holde vannet i tanken på ca 70 grader. Siden den er godt isolert og holder bra på varmen vil våre smarte algoritmen koble den ut hvis strømmen er veldig dyr noen timer eller hvis hytta bruker mye strøm samtidig.

Det at varmeelementet i varmtvannstanken kobles ut i korte perioder vil ikke gå ut over opplevd komfort, man vil fremdeles ha varmtvann.

Alle gamle varmtvannstanker kan bli smarte.

Varmtvannstanken egner seg særdeles godt som en ressurs for de smarte algoritmene som styrer strømforbruket basert på effekt og timespris.

Integrasjon mot el-bil ladere

Stadig flere bilister går for el-bil når den gamle skal skiftes ut, dette gjelder også hytteeiere.

Vi har foreløpig valgt å integrerer Sikom Living mot el-billadere fra Easee og Zaptec. 

På den måten kan laderen bli en del av våre smarte algoritmer for å bruke strøm når den ikke er dyrest og å unngå effekttopper i forbruket.

Har du en annen el-bil lader? Ta kontakt med oss.

El-bil ladere egner seg veldig godt som en ressurs for de smarte algoritmene som styrer strømforbruket basert på effekt og timespris.

Panelovner er en rask varmekilde som egner seg godt i hytter.

En panelovn er en rask varmekilde som egner seg godt i hytter og fritidshus. Varme elementet i panelovnen gir jevn oppvarming av rommet den er plassert i på kort tid.

Hvor mange og hvor store panelovner du trenger, avhenger av hvor godt hytta erisolert, hvor mange vinduer rommene har, og selvsagt hvor stort areal du skal varme opp.

For å beregne hvor mye varme et rom trenger, kan du ta utgangspunkt i 60-80 watt per kvadratmeter. Det vil si at en ovn på 600 watt er tilstrekkelig for et rom på 10 kvadratmeter. Dette gjelder imidlertid for nye hytter. På eldre hytter (fra 50- til 90-tallet) bør du beregne 70-100 watt per kvadratmeter.

Panelovner egner seg godt som en ressurs for de smarte algoritmene som styrer strømforbruket basert på effekt og timespris.

Enova støtte for smarte ring hytta varm løsninger

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg en smart ring hytta varm løsning.

Installerer du et system for smart strømstyring vil strømbruken bli styrt automatisk. Smart strømstyring vil lade batteriet på elbilen samt varme opp varmtvannstanken og betonggulvet på badet når strømmen er billig, og samtidig sørge for full komfort når du trenger det.

Elektrifisering er en nøkkel for at Norge skal kunne nå klimamålene. Men flere elbiler fører til økt strømforbruk og økt belastning på kraftnettet. 

I løpet av de siste årene har alle norske husstander fått installert smarte strømmålere, som gjør det mulig å styre strømbruken på en smartere måte. 

Samtidig har strømabonnementene endret seg: Mange har fått et strømabonnement med en pris som varierer ut fra når på døgnet forbruket skjer. En kilowattime koster mer når det er høy etterspørsel etter strøm og mindre når det er lav etterspørsel. 

Nye tariffer for nettleie gjør at også nettleia blir mer bestemt av når på døgnet strømmen brukes. 

Gjennom å installere et smart strømstyringssystem vil du både redusere strømutgiftene og bidra til mindre belastning på kraftnettet.

Mer informasjon om støtteordningen finner du på Enova sine hjemmesider. www.enova.no