SALGS- og LEVERINGSBETINGELSER for BEDRIFTSKJØP hos SIKOM CONNECT AS

Inntil skriftlig ordrebekreftelse foreligger, tas det forbehold for de priser som oppgis i våre tilbud, kataloger og markedsmateriell. Kjøpers aksept av vår ordrebekreftelse inkluderer aksept av disse betingelsene. Vi forbeholder oss retten til å endre oppgitte priser som følge av endringer i våre innkjøpspriser, valutakurser, internasjonale råvarepriser, toll og avgiftssatser eller andre forhold utenfor vår kontroll.

Leverings og transport

  1. Alle ordre som er oss i hende innen kl. 14.00 ekspederes samme dag.
  2. Alle ordre med netto ordresum mindre enn 5.000,- eks mva blir belastet frakt. All ekspressfrakt dekkes av kunden.
  3. Leveringstider er i henhold til speditørens gjeldende fremføringstider. Vi tar forbehold om endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll.
  4. Om en leveranse forsinkes eller forhindres på grunn av streik, lockout, blokade, eksport- eller importforbud, uteblitt leveranse fra selgers leverandør, transportvanskeligheter eller andre omstendigheter utenfor vår kontroll, har vi inget ansvar for en slik forsinkelse.
  5. Videre transport, samt all transport i forbindelse med retur, reklamasjon og reparasjon, skjer for kundens regning og risiko. 
  6. Bestilleren skal videre bære de merkostnader som oppstår på grunn av at Produktet befinner seg på et annet sted enn leveringsstedet. 

Forsikring
Etter anmodning besørger vi transportforsikring for kundens regning, ut over transportselskapets (forsikringer) garantier.

Feil og manko
Feil eller manko ved forsendelsen må meldes straks, og senest innen 8 dager etter mottak av varen.

Betaling
Ved etablert kundeforhold er våre standard betalingsbetingelser netto per 15 dager. Ved betaling etter forfall påløper etterskuddsrente.

Fakturering
Sikom Connect AS tilbyr EHF faktura (Elektronisk handelsfaktura) eller faktura som PDF-vedlegg via e-post.

Retur
Produkter eldre enn 1 år fra fakturadato tas ikke i retur. Retur blir bare akseptert etter at vi har gitt tillatelse og at eget saksnummer er opprettet. Retur aksepteres bare av standard lagervare. Spesialprodukter og produkter laget spesielt etter kundens ønske/spesifikasjoner tas ikke i retur. Vårt saksnummer og ordre-/fakturanummer skal påføres returen. Ved retur av varer i ubrutt originalforpakning påløper returomkostninger på minimum 10% av netto fakturaverdi, dog minimum kr. 100,-. For ikke avtalt retur belastes returomkostninger på 20% etter kontrollregning. For produkter som på annen måte er tatt i bruk, godtas ingen retur.

Opplysninger
Alle opplysninger om våre produkter og deres anvendelse er gitt etter beste skjønn. Vi påtar oss ikke ansvaret for feiltolkninger av disse opplysningene. Vi tar forbehold om eventuelle trykk- og skrivefeil på våre nettsider og i vårt materiell.