Retur av varer og angrerett
I henhold til Angrerettsloven har alle private kunder ved handel på nettbutikker eller via postordre mulighet til å kansellere sin bestilling og returnere de bestilt varer innen 14 (fjorten) dager etter varen(e) er mottatt. Alle ordrebekreftelser fra Sikom Connect AS som sendes ut pr. e-post inneholder et angrerettskjema som må fylles ut og som inneholder fremgangsmåte for retur av varer.

Det henvises til angrerettskjema og beskrivelse av fremgangsmåte for retur i dette skjemaet.

Merk at ved retur i hht. Angrerettsloven vil det kunne bli avkorting i retursum dersom varens emballasje er brutt eller varen fremstår som brukt, skadet eller slitt i angrerettsperioden.
Merk at kjøper må selv besørge og betale frakt ved retur av varer. 

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema ifm. mottak av ordrebekreftelse så kan du laste ned dette skjemaet.