Strømmen på hytta er dyr og den kommer ikke til å bli billigere

Funksjonen "Unngå dyre timer"

Strømmen vi bruker på hytta er dyr og den kommer dessverre ikke til å bli billigere med det første skal vi tro på ekspertene i NVE og Statkraft. Hytta inngår heller ikke i strømstøtten til regjeringen.

Derfor har vi utviklet funksjonen “Unngå dyre timer” i vår Ring Hytta Varm løsning. I de dyreste timene i døgnet sørger vi for at vi ikke bruker mer strøm enn nødvendig når hytta er under oppvarming eller i bruk. Vi pauser rett og slett strømforbruket, på den måten blir strømmen du bruker billigere og du sparer penger.

Hvordan virker det?

  1. SikomLiving henter spotprisene på strøm fra den nordiske strømbørsen Nordpool hver dag.
  2. De dyreste timene blir flagget.
  3. Når en time som er flagget kommer, senkes temperaturen på termostater og panelovner med 2-3 grader, varmtvannstanken settes på pause og evt. så strupes el-bil laderen.
  4. Dermed flyttes dette forbruket til en time med billigere strøm og du sparer penger.

Ja, du kan oppgradere din eksisterende Sikom-løsning.

Så lenge du bruker SikomLiving appen i dag, og har en GSM Eco Comfort eller GSM Eco Controller som sentralenhet, så kan du enkelt oppgradere din Sikom løsning til å bli en strøm smart løsning.

Det du trenger i tillegg til det du allerede har i dag er Eco Energy Controller  som integreres med AMS måleren. Da får vi strømdata inn i løsningen.

I tillegg anbefaler vi at du tar med Eco Node Tech Relay for styring av varmtvannstanken.

Dette i tillegg til det du allerede har i dag vil gjøre det enkelt å unngå timer med dyr strøm. 

Dette ønsker jeg, hva gjør jeg nå?

1

Ta kontakt med din lokale elektriker og be om en pris på dette ferdig montert.

2

Aktiver funksjonen “Unngå dyre timer” og velg hvilket prisområde din hytte ligger i.

3

Når du har mottatt faktura fra elektrikeren kan du søke Enova og støtte på 35% av kostnaden på både utstyr og arbeid utført av elektrikeren.