Garantivilkår

Sikom’s produkter leveres med 2 års garanti. Sikom garanterer produktene i 2 – to år for feil som kan spores til fabrikasjonsfeil. Garantien forutsetter fremvisning av original faktura, hvor kjøpsdato, kjøpssted og type apparat tydelig fremgår. Ødeleggelse som skyldes feil håndtering eller behandling, og ødeleggelse som skyldes bruk av uorginalt tilbehør som ikke er anbefalt av Sikom AS, dekkes ikke av garantien. Transportskader skal meldes inn så fort som mulig før utstyr blir montert. Garantien dekker ikke skader som skyldes eksterne faktorer, som for eksempel lynnedslag, feil i strømtilførsel, feil i mobilnettet, vannskader eller brann. Garantien gjelder heller ikke hvis serienummeret er endret, fjernet eller ikke er lesbart. Sikom tar forbehold om skrivefeil og endringer av produktet uten videre varsel. For øvrig gjelder norske lover vedrørende reklamasjon

For installatører :

Sikom skal alltid kontaktes,  før det evt foretas tiltak for å rette feil, der Sikom blir involvert på økonomisk vis.(F.eks. bytte/erstatning av produkter, reise, arbeidstimer eller andre kostnader ifbm slike tiltak) Sikom dekker ikke installatørutgifter ved feil på produkter som ikke krever aut.installatør. Saksnummer fra Sikom skal alltid brukes som referanse. Ring support for avklaring på 74085960, tastevalg 2 for support