2G nettet slukkes i 2025

Informasjon fra NKOM om slukking av 2G-nett i 2025

Telenor og Telia har informert Nkom om at de planlegger å stenge ned 2G-nettene i 2025. Det er mobiloperatørene selv som tar avgjørelsen om utfasing av mobilteknologi ut ifra forretningsmessige og nettverkstekniske vurderinger. 3G-nettene ble slukket i 2020, og mobiloperatørene har varslet at de ønsker å fase ut 2G-nettene i løpet av 2025.

2G benyttes i dag til tale, SMS og maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M). Mange installasjoner og bransjer benytter fortsatt 2G ved M2M, for eksempel innen vann og avløp, velferdsteknologi, biler og eCall. Det er også en del mobiltelefoner i bruk som bare støtter 2G. Utfasingen av 2G får betydelige konsekvenser, og må planlegges og utredes tidlig av tilbyderne. Det vil være kostnader forbundet med utskifting av sluttbrukerutstyr som følge av teknologiskifter.

Her finner du mere informasjon om slukkingen av 2G-nettet fra NKOM

Eldre Ring Hytta Varm løsninger vil slutte å virke.

Vi i Sikom har levert gode Ring Hytta Varm løsninger helt siden starten i 1997 og det betyr at en del eldre løsningen vil slutte å virke i 2025 når 2G-nettet slukkes. Her har vi laget en oversikt over hvilke enheter dette gjelder og hva som kan gjøres for å oppgradere.