2G-nettet slukkes i 2025

Telenor og Telia har informert at de stenger ned 2G-nettene i 2025. Det er mobiloperatørene selv som tar avgjørelsen om utfasing av mobilteknologi ut ifra forretningsmessige og nettverkstekniske vurderinger. 2G benyttes i dag til tale, SMS og maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M). Mange installasjoner og bransjer benytter fortsatt 2G ved M2M, blant annet gamle Ring Hytta Varm løsninger. Her finner du mere informasjon om slukkingen av 2G-nettet fra NKOM

Eldre Ring Hytta Varm løsninger vil slutte å virke.

Vi i Sikom har levert gode Ring Hytta Varm løsninger helt siden starten i 1997 og det betyr at en del eldre løsningen vil slutte å virke i 2025 når 2G-nettet slukkes. Her har vi laget en oversikt over hvilke enheter dette gjelder og hva som kan gjøres for å oppgradere.

Finner du ikke løsningen din her? Ta kontakt med oss.