ExportCtrl

Solceller spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet, en omfattende omstilling av samfunnets energisystemer fra fossile brensler til fornybare energikilder. Denne omstillingen er nødvendig for å redusere klimagassutslipp, bremse global oppvarming og sikre en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

Med ExportCtrl kan du enkelt gjøre det mer lønnsomt, ved å bruke mest mulig overskudds strøm til noe fornuftig.

Hva er ExportCtrl?

ExportCtrl er et smart verktøy i Sikom Living appen til deg som har egenproduksjon av en energi, f.eks solceller på taket.

Med ExportCtrl får du brukt mer av overskuddsproduksjonen på innsiden av AMS måleren før det evt eksporteres ut på nettet.

ExportCtrl er perfekt til å legge inn noen ekstra el-kolber i en akkumulatortank.

Hvordan virker ExportCtrl?

 1. AMS-måleren holder rede på om anlegget importerer strøm fra nettet eller eksporterer strøm til nettet.
 2. Vår Eco Energy Ctrl henter live data fra HAN-porten og mater dette inn i våre patenterte algoritmer.
 3. Når AMS-måleren går fra å importere strøm fra nettet til å eksportere strøm våkner våre patenterte algoritmer. De begynner å jobbe.
 4. Enheter i Pri 1 legges inn først. Algoritmen er selvlærende i forhold til hvor stor elektrisk last denne enheten representerer.
 5. Når eksporten av strøm fortsetter, så legger algoritmen inn de resterende lastene i prioritert rekkefølge etterhvert som produksjonen øker. Dermed bruker du mer av den produserte strømmen før den eksporteres ut på nettet.
 6. Når eksporten av strøm opphører legges enhetene ut.

Et eksempel fra en av våre kunder

 1. Sola står opp. Produksjon av solenergi starter og import fra strømnettet avtar.
 2. Produksjonen overgår det naturlige strømforbruket på annlegget og det eksporterer strøm til nettet.
 3. Algoritmene jobber med å finne Sweetspot for innslag.
 4. De algoritmestyrte lastene ligger inne så lenge det er overskudd av energi
 5. Sola går ned. Produksjon av strøm avtar lastene legges ut.
 6. Import av strøm begynner igjen.

Hva trenges av utstyr?

Har du spørsmål? Ta kontakt da vel..

Ønsker du å komme i kontakt med oss kan du gjøre det på telefon 740 85 960, sende en e-post til post@sikom.no eller bruk kontaktskjemaet.

Prinsippskisse ExportCtrl