Eco Beha Receiver

Eco Beha Receiver passer til alle BEHA ovner av type P, PG, L og LG produsert siden august 2005.

All styring i appen tar utgangspunkt i termostathjulet på selve ovnen. Ønsker du en komforttemperatur på f.eks 20°C så må hjulet settes på nettopp det.

Den plugges rett i ovnen og gir deg mulighet for å fjernstyre mellom:

  • Komfort, temperatur innstilt på termostathjulet på ovnen
  • Nattsenking, senker temperaturen 4-5 grader under temperaturen som termostathjulet på ovnen er stilt inn på.
  • Sparetemperatur, senker temperaturen ned til ca 5-7 grader.
  • Helt av.

Eco Beha Receiver kan ikke lese av reell temperatur i rommet, ønskes dette anbefaler vi Eco Temperature Sensor i tillegg.

SKU: 64 311 13 Category: