De ulike flisene i Sikom Living

Sikom Living er en smarthusløsning som består av mange forskjellige enheter med forskjellige egenskaper. For å skille de forskjellige enhetene og tilstandene til en enhet benytter vi farger og  som har forskjellige egenskaper og de vil fremstå litt forskjellig i appen. Nedenfor finner du en oversikt over hvordan de ulike enhetene vises i appen.

Merk at alle fliser kan trykkes på. Da åpnes kontrollpanelet for valgt flis.

Flisa til Sentralenheten

Tile-Sentralenhet-Usikret
Tile-Sentralenhet-Sikret

Flisa til sentralenheten er vanligvis blå, men har du koblet til bevegelsesdetektorer vil den være rød eller grønn.

I kontrollpanelet til sentralenheten kan du aktivere og deaktivere varsling for bevegelsesdetektorer. Du kan også administrere varsler for din sentral under avanserte innstillinger.

Flisa til Eco Thermostat

Tile-Termostat-Komfort

Denne flisa viser Eco Thermostat. Alle våre termostater vises på samme måte.

  • Temperatur øverst viser avlest temperatur.
  • I midten finner du satt temperatur og hvilken modus den står i.
  • Nederst finner du navnet som er gitt til denne termostaten. I dette tilfellet er enhetsnavnet satt til Gulvvarme Vindfang

Flisa til Eco Energy Controller

Flisa til Eco Temperature Sensor

Denne flisa viser Eco Temperature Sensor som er en trådløs temperaturføler som viser avlest temperatur og den logger temperatur over tid.

Trykk på flisa for å se logg i kontrollpanelet. Du kan også sette opp varsler under avanserte innstillinger.

Flisa til Eco Glamox Receiver

Tile-Glamox-Komfort

Denne flisa viser enheten Eco Glamox Receiver som er en plug-in modul til Glamox sine 3001 ovner.

  • Øverst i venstre hjørne ser du avlest temperatur der enheten er montert.
  • I midten finner du innstilt temperatur og hvilken modus den står i.
  • Nederst finner du navnet som er gitt denne enheten. I dette tilfellet er enhetsnavnet satt til Panelovn Loftstue.

Flisa til en Gruppe

Tile-Gruppe-Av
Tile-Gruppe-Paa

Flisa til Eco Relay uten temperaturføler tilkoblet

Flisa til Eco Node

Flisa til Eco Dimplex Receiver

Flisa til Eco Node Wall Socket

Flisa til Eco Beha Receiver

Flisa til Eco Astro Switch