Eco Actuator 10A

kr1.290,00

ECO Actuator 10A er et fjernstyrt relè i lite format som gir 230VAC ut når det slås på. Relèet kan belastes med maksimalt 10A resistiv last. ECO Actuator 10A kan brukes for å styre strøm til mange forskjellige
typer utstyr. ECO Actuator 10A kan programmeres til å fungere på flere forskjellige måter ved hjelp av Sikom Living app.

Skal du benytte den for å styre kontaktorer, anbefaler vi at det monteres et transientvern over spolen på kontaktoren.På den måten fjernes de kraftige spenningspulsene fra kontaktoren, som kan forstyrre elektronisk utstyr. Elko transientvern: El.nr. 6630072

SKU: 6401442 Categories: ,