Eco Actuator PotFree

kr1.290,00

ECO Actuator PotFree er et fjernstyrt relè i lite format som kan gi et styre-signal til annet utstyr. Relèet er potensialfritt og gir dermed ikke spenning ut. Dette gjør at ECO Actuator PotFree kan brukes for å styre mange forskjellige typer utstyr. ECO Actuator PotFree kan programmeres til å fungere på flere forskjellige måter ved hjelp av Sikom Living app. For eksempel vanlig av/på-funksjon og puls-funksjon med justerbar puls-tid.

SKU: 6401443 Categories: ,

You may also like…