Smart Energistyring fra Sikom

Reguleringstyper

Generelt
Reguleringstypene hjelper vår algoritme med å ta riktig avgjørelse på hva som skal reguleres (kobles inn eller ut, minkes, eller økes) til enhver tid.
 
Varmekabler og Panelovn
For varme, reguleres enhetene basert på målt temperatur og satt temperatur. Vi bytter ikke mellom sparing og komfort. 
 
Hvis f.eks. satt temperatur er 22 grader, målt temperatur er 20 grader, og vår algoritme ser at enheten bør reguleres, vil satt temperatur midlertidig bli satt til f.eks. 19 grader (lavere enn målt temperatur) – på denne måten kobles varmeelementet ut. Når enheten har vært regulert en viss stund, eller algoritmen ser at det er trygt å øke strømforbruket igjen, settes satt temperatur tilbake til den originale verdien.
 
For å bevare komfort-nivået tillater vi ikke at temperaturen synker mer enn 2 grader. 
 
Varmtvannsbereder: Enkel
Varmtvannsberederen kobles ut eller inn. Første timen tillater vi at varmtvannstank kobles helt ut. Deretter vil den være på ca. 50% av tiden. På denne måten sørger vi for at temperaturen holdes høy nok til at bakteriedannelse for blant annet legionella ikke skal forekomme.
 
Elbillader
Her reguleres tilgjengelig strømtrekk fra laderen ut til din bil. For de fleste ladere vil denne verdien variere fra 6A til 32A. Har du satt en maksgrense for strømtrekk for din lader i Sikom Living, vil denne benyttes i stedet for laderens maksverdi.
 
Har du satt en effektgrense, vil vår algoritme prøve å sette strømtrekket så høyt som mulig uten at forbruket overskrider effektgrensen. Nærmer du deg effektgrensen, reduseres gradvis strømtrekket. Er du et stykke unna grensen, økes strømtrekket. Denne prosessen utføres fortløpende for å prøve å optimalisere ditt forbruk.
 
Merk at vår algoritme per i dag aldri pauser din ladeøkt, da mange biler har problemer med å fortsette ladeøkten hvis den først har blitt pauset. Dette betyr at så lenge du har en aktiv ladeøkt vil den minimale effekten være ca. 1.3kW (220V * 6A) for 1-fas, men kan være så høy som 4.2kW (400V * 6A * 3) for 3-fas, 400V-anlegg.
 
Binær: Normaltilstand åpen og inaktiv
Brukes av Eksportkontroll – typisk når man har overproduksjon av solenergi. Ved å sette opp en enhet med denne reguleringstypen vil enheten aktiveres når man har overproduksjon av energi. På den måten kan man bruke energien selv, heller enn å eksportere den ut på nettet.
 
KNX
Alle KNX-reguleringstyper er like, og bruker av/på-logikk. Disse benyttes til å sende et signal til KNX-anlegget om å aktivere eller deaktivere et scenario. Reguleringstypene har forskjellige navn så det er lettere å knytte riktig Sikom-enhet opp mot riktig KNX-scenario.