Smart Energistyring fra Sikom

Hva gjør Sikoms energistyringsløsning unik?

Sikoms energistyring kan settes opp til å både unngå effekttopper og unngå de dyreste timene. Dette oppnås ved å koble ut eller redusere laster som varmtvannstank, varmekabler, eller elbillader basert på en kombinasjon av data fra din AMS-måler og Nord Pool.

Unngå effekttopper

Sikom er en av de få aktørene på markedet med en løsning som automatisk jevner ut forbruket. Vår egenutviklede, patentsøkte løsning predikerer forbruk for kommende time, og kobler inn og ut laster for å alltid prøve holde gjennomsnittlig effekt i løpet av en time under brukersatt effektgrense. Jo flere Sikom-enheter som er med i anlegget, jo enklere er det å jevne ut forbruket.

Resultatet av å unngå effekttopper er at man kan unngå å havne i neste kapasitetstrinn. Kapasitetstrinnet regnes ut fra gjennomsnittet av de tre timene i løpet av en måned du har brukt mest energi. Hvis man holder seg innenfor ett kapasitetstrinn hele året er det mye penger å spare. I eksempelet under vil man for eksempel spare 1920,- i løpet av et år hvis man holder seg mellom 2 kWh/h og 5 kWh/h kontra å havne i neste kapasitetstringg

Unngå dyre timer

Ved å hente inn data om morgendagens strømpriser fra Nord Pool vil systemet alltid vite hvilke timer det er mest og minst gunstig å bruke energi. Når “Unngå dyre timer” er aktivert, reguleres dine enheter når strømmen er dyr.

Hvem tar jeg kontakt med for rådgivning og bestilling?

 Ta kontakt med din lokale elektriker hvis du ønsker å installere Sikoms energistyringsløsning hjemme eller på hytta.

Jeg vil vite mer!

I menyen øverst på denne siden kan du lese mer om hva du trenger av utstyr for å komme i gang, samt svar på de vanligste spørsmålene knyttet til smart energistyring.