Smart Energistyring fra Sikom

Hva trenger jeg av utstyr for å komme i gang med smart energistyring?

For å komme i gang trenger du en sentralenhet som kommuniserer med vår nettsky, en Energy Controller som henter ut data fra AMS måleren og et relé (for eksempel Eco Node Tech Relay). Du oppretter deretter bruker og tegner et abonnement i Sikom Living-appen.

Burde jeg ha med flere enheter i energistyringen?

Jo flere enheter som hjelper til å regulere, jo mer penger er det å spare på å unngå effekttopper og å flytte forbruket til når det er billigst. Vi anbefaler derfor at du også legger til termostater for styring av varmekabler. Sikoms ovnsplugger til Glamox og Dimplex kan også legges til, men merk at styring av ovner raskere påvirker komfortnivået i rommet enn det regulering av trege energikilder som gulvvarme gjør.

Elbillader fra Easee kan også integreres mot Sikom sin energistyring. Dette er en last som trekker mye strøm, og er derfor perfekt egnet for smart energistyring.

Kan jeg regulere andre enheter enn det som er nevnt her?

Ja. Ved å benytte et av Sikoms reléer som styringssignal til andre systemer kan du i praksis unngå effekttopper og dyre timer for hvilket som helst system. F.eks. KNX-systemer.