You are currently viewing Ikke spar deg til frostskader

Ikke spar deg til frostskader

Hvilken temperatur skal jeg ha på hytta når jeg ikke der er noe mange spør om og svaret vil være ulikt for de aller fleste hytter siden de alle er forskjellige.

Vi anbefaler at sparetemperaturen ligger mellom 8°C og 14°C. Hvor lav sparetemperatur du skal ha må du selv bestemme på bakgrunn av isolasjon, vindtetthet, plassering av vannrør, hyttas beliggenhet og hvor mye effekt (varme) det er installert.

På et soverom kan sparetemperaturen være lavere enn på et bad eller kjøkken hvor det er vannrør.

Tips for å unngå frostskader:

  • Steng vannet før du drar. Skal ikke hytta brukes på lang tid så slå frostveske i alle vannlåser.
  • La døren på oppvaskmaskin stå åpen.
  • La skapdøren under kjøkkenvasken stå åpen.
  • Ha varme stående på.
  • Følge med på værmeldingene og juster opp temperaturen hvis det meldes om “Sibirkulde” der du har hytte.