You are currently viewing Nettleia økes igjen

Nettleia økes igjen

Flere nettselskap varsler nå at de skrur opp prisen på nettleia fra neste månedskifte og det kommer ingen hjelp fra staten kan nrk.no fortelle. Hvis du ikke har gjort noe for å bruke strømmen smart er det kanskje på tide å gjøre noe nå. For du kan nemlig redusere dine strømkostnader ved å bruke strømmen smartere. Det er to faktorer som spiller inn når det gjelder hva du skal betale:

    1. Hvor mye strøm du bruker samtidig
    2. Når bruker du denne strømmen

Hvor mye strøm bruker du samtidig?

Som du vet så bruker du strøm gjennom hele døgnet, men noe av dette strømforbruket har en tendens til å “hope seg opp” noen enkelt timer. Årsaken til dette er ganske enkel egentlig. Vi er vanedyr og vi lever i et velregulert samfunn hvor de aller fleste starter og slutter på jobb samtidig. Det gjør også barnehager, skoler, studiesteder etc. Siden alt dette starter samtidig, står vi opp samtidig og da skal familiene våre gjennom morgenstell og frokost samtidig. Ergo bruker vi i grove trekk mer strøm samtidig om morgenen og om ettermiddagen som figuren under viser.

Løsningen på problemet er egentlig ganske enkel, det handler om å ta kontroll på noen tunge strømforbrukere hjemme hos deg og sørge for at de ikke slår inn samtidig. Dette er varmtvannstank, varmekabler og eventuelt el-bil lader.

Hva kan jeg spare i kroner og øre?

Ved å ta kontroll over noen tunge strømforbrukere som varmtvannstank og varmekabler, kan du spare noe hver enkelt måned. I figuren under har jeg skissert to eksempler. 

  • Den orange kurven viser et typisk strømforbruk for ett rekkehus eller en leilighet.
  • Den gule kurven viser strømforbruket for en enebolig.
  • Den blå trappetrinnskurven er effektleddet på nettleia. Her for Agder Energi Nett.

Rekkehus/Leilighet/Hytte: Ved å holde seg under et samtidig forbruk på 5kWh sparer man kr 120,- hver mnd

Enebolig/Stor hytte: Ved å holde seg under et samtidig forbruk på 10 kWh sparer man kr 310,- hver mnd

Hvordan holde seg under effektgrensa?

Det å holde seg under effektgrensa slik at du ikke betaler mer enn nødvendig i nettleie er ikke så veldig vanskelig, men det krever at det installeres noen “duppedingser” i boligen av en elektriker. Det viktigste er å ta kontroll over varmtvannstank, varmekabler og evt elbillader.

Under ser du en minimumsløsning som dekkes av Enova tilskuddet for smart strømstyring.

Som sagt er dette en minimumsløsning for å gjøre noe med det samtidige strømforbruket. Har du flere varmekabler vil du få en bedre løsning ved å ta med flere av disse i styringen. Du trenger en termostat pr gulv med varmekabel. Her vil også elektrikeren kunne gi deg gode råd.

Du kan redusere nettleia med flere tusen kroner i året. I tillegg får du 35% av investeringen (ustyr og installasjon) tilbake fra Enova. Du er tre steg unna å redusere nettleia din.

Ta kontakt med en av våre elektrikere for å få installert en SikomLiving grunnpakke hjemme hos deg.

Elektrikeren installerer SikomLiving grunnpakken hjemme hos deg og du er i gang med å redusere strømforbruket når han er ferdig.

Elektrikeren fakturerer deg for utstyr og arbeid. Fakturaen bruker du som grunnlag for å søke om støtte fra Enova.