You are currently viewing Strømpriser vinteren 2023-2024

Strømpriser vinteren 2023-2024

I takt med den forestående vinteren for 2023-2024, har eksperter og analytikere innen strømmarkedet fremsatt sine prognoser for de kommende strømprisene. Selv om det er umulig å nøyaktig fastslå hva strømprisene vil være i vinterperioden, har analytikere fremmet flere estimater og prognoser basert på deres analyser. La oss dykke nærmere inn i deres innsikter.

  • Tor Reier Lilleholt, en analytiker hos Volue Insight, indikerer at markedet forventer en strømpris på omtrent 1,50 norske kroner per kilowattime for vinteren 2023-2024. Denne spådommen finner støtte hos Gudbrandsdal Energi, som også tror på en gjennomsnittlig strømpris i Sør-Norge litt over 1,5 NOK/kWh for 2023. Lyse Energi har også delt sine prognoser og estimerer en strømpris på rundt 1,47 NOK/kWh for vinteren 2023-2024 innen NO2-prisområdet.
  • Andreas Myhre, direktør for krafthandel i Entelios, uttrykker derimot bekymring for at strømprisen for vinteren 2023-2024 kan overstige det vanlige. Han peker på at været spiller en avgjørende rolle i prisutviklingen, sammen med produksjonskapasiteten i Europa utenom gasskraftverkene. En ugunstig kombinasjon av utfordrende værforhold og redusert produksjonskapasitet kan føre til høyere strømpriser.
  • Anders Lund Eriksrud fra Thema tilføyer at forventningene om høye gasspriser gjennom hele 2023 også kan bidra til vedvarende høye kraftpriser i Sør-Norge. Han påpeker at usikkerheten er knyttet til om Europa klarer å sikre tilstrekkelig gassforsyning i de kommende årene, samt hvordan værutviklingen vil påvirke strømprisene.
  • Sigbjørn Seland, sjefanalytiker i StormGeo, spår at gjennomsnittsprisen for strøm i 2023 vil ligge omtrent på samme nivå som året før. Imidlertid forventes det en liten nedgang i Sør-Norge sammenlignet med året før, mens Nord-Norge kan oppleve en liten økning.

Selv om det ikke lar seg gjøre å fastslå de nøyaktige strømprisene for vinteren 2023-2024, gir uttalelsene fra analytikerne i strømmarkedet et bilde av forventningene. Flere analytikere er enige om at strømprisene vil ligge rundt 1,50 norske kroner per kilowattime i Sør-Norge, men det er også forventet variasjoner avhengig av faktorer som værforhold, produksjonskapasitet og gasspriser. Hvordan disse faktorene vil påvirke strømprisene gjenstår å se, men det er klart at usikkerhet preger prognosene for den kommende vinteren.

Smart strømstyring reduserer dine strøm kostnader

Det å unngå å bruke mye strøm de timene i døgnet da strømprisen er høyest er ikke så veldig vanskelig, men det krever at det installeres noen “duppedingser” i boligen av en elektriker. Det viktigste er å ta kontroll over tunge elektriske enheter som varmtvannstank, varmekabler og evt elbillader.

Under ser du en minimumsløsning som dekkes av Enova tilskuddet for smart strømstyring.

Som sagt er dette en minimumsløsning for å gjøre noe med det samtidige strømforbruket. Har du flere varmekabler vil du få en bedre løsning ved å ta med flere av disse i styringen. Du trenger en termostat pr gulv med varmekabel. Her vil også elektrikeren kunne gi deg gode råd.

Du kan redusere strømkostnadene dine med flere tusen kroner i året. I tillegg får du 35% av investeringen (utstyr og installasjon) tilbake fra Enova. Du er tre steg unna å redusere dine strømkostnader.

Ta kontakt med en av våre elektrikere for å få installert en SikomLiving grunnpakke hjemme hos deg.

Elektrikeren installerer SikomLiving grunnpakken hjemme hos deg og du er i gang med å redusere strømforbruket når han er ferdig.

Elektrikeren fakturerer deg for utstyr og arbeid. Fakturaen bruker du som grunnlag for å søke om støtte fra Enova.