You are currently viewing Solceller som standard på hytter med strøm?

Solceller som standard på hytter med strøm?

Ja, vi mener dette virkelig er et steg i riktig retning og det er derfor vi er med på dette prosjektet. Det er viktig å ha fokus på strømproduksjon selv på hytter med innlagt strøm og alle bekvemmeligheter. Arkitektene til Hedda Hytter har sammen med Miljøtak løst dette på en estetisk fin måte. Integrasjonen i taket gjør at det bare blir pent. Det stikker seg ikke ut.

Er dette en del av framtiden? Ja, definitivt. 

  • Alle hytter burde produsert litt strøm, rett og slett fordi de kan og fordi de allerede er koblet til infrastruktur (strømnettet) som enkelt kan håndtere overskuddet. 
  • Små produksjonsanlegg på ca 2-4KW vil gjøre at veldig mange hytter vil være en +Hytte i 6-8 måneder av året (april – september).
  • Det er lønnsomt, du produserer din egen strøm. Her snakker vi om veldig kortreist strøm.
  • Det er fornybar og miljøvennlig energi som bidrar til det grønne skiftet.

Hva har vi levert i dette prosjektet?

Vi har levert en GSM Gateway slik at hytta alltid er online med Sikom Living appen på telefonen til eierne av hytta. 

Først og fremst fordi de skal kunne fjernstyre varmen og komme frem til en ferdig oppvarmet hytte. Like viktig er det å ha kontroll med varme, temperatur og strømforbruk på hytta når man ikke er der.

 

Sikom Living er integrert med strømmåleren i sikringskapet gjennom Eco Energy Controller. Algoritmene kan da bruke sanntidsdata for å balansere strømforbruket best mulig og bruke strømmen når den er billigst.

Alle varmekabler og varmefolier i gulvene styres og kontrolleres av våre termostater som snakker med Gatewayen og appen på telefonen til hytteeieren.

Alle panelovnene i hytta styres og kontrolleres av våre  Plug-In moduler som snakker med Gatewayen og appen på telefonen til hytteeieren.

Vi har levert en relé modul som styrer og kontrollerer strøm til varmtvannstanken. Denne brukes for å frigi energi til oppvarming.

Vi har levert et fjernstyrt astro-ur for styring av utelysene slik at disse ikke sjenerer omgivelsene når hytta ikke er i bruk.

Alt det tekniske utstyret vi har levert til denne hytta er selvfølgelig koblet opp mot Sikom Living appen som hytteeierne har på sin telefon.

Appen utgjør fjernkontrollen til varme, temperatur og strømforbruk på hytta.