You are currently viewing Enova støtte på inntil 10.000,-

Enova støtte på inntil 10.000,-

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg smarte styringssystemer for hjem heller fritidsbolig.

Installerer du et system for smart strømstyring vil strømbruken bli styrt automatisk. Smart strømstyring vil lade batteriet på elbilen samt varme opp varmtvannstanken og betonggulvet på badet når strømmen er billig, og samtidig sørge for full komfort når du trenger det.

Elektrifisering er en nøkkel for at Norge skal kunne nå klimamålene. Men flere elbiler fører til økt strømforbruk og økt belastning på kraftnettet. 

I løpet av de siste årene har alle norske husstander fått installert smarte strømmålere, som gjør det mulig å styre strømbruken på en smartere måte. Samtidig har strømabonnementene endret seg: Mange har fått et strømabonnement med en pris som varierer ut fra når på døgnet forbruket skjer. En kilowattime koster mer når det er høy etterspørsel etter strøm og mindre når det er lav etterspørsel. 

Nye tariffer for nettleie gjør at også nettleia blir mer bestemt av når på døgnet strømmen brukes. 

Gjennom å installere et smart strømstyringssystem vil du både redusere strømutgiftene og bidra til mindre belastning på kraftnettet.

Mer informasjon om støtteordningen finner du på Enova sine hjemmesider. www.enova.no